Parenteel van Lambert Elshof

I Lambert Elshof is geboren in Vorden, zoon van Hendrik Elshof. Lambert is overleden op 10-02-1766 in Vorden. Hij is begraven op 17-02-1766 in Vorden.
Huwelijk:
04.08.1708 Lammert Elshof, J.M. soon van Hendrik Elshof, en Judijt Abbinx, J.D. van Hillebrant Abbink
Overlijden:
10.02.1766 - den 10 februarij overluid Lambert Elshof
- begraven den 17 dito
Lambert trouwde op 04-08-1708 in Vorden met Judijt Abbinx. Judijt is een dochter van Hillebrant Abbink.
Overlijden:
16.05.1763 - den 16 maij overluijd de vrouw van Lambert Elshof
- begraven den 20 dº.
Kind van Lambert en Judijt:
1 Peter Elshof, gedoopt op 06-04-1721 in Vorden. Volgt II.
II Peter Elshof, zoon van Lambert Elshof (zie I) en Judijt Abbinx. Hij is gedoopt op 06-04-1721 in Vorden. Peter is overleden op 20-12-1788 in Vorden, 67 jaar oud. Hij is begraven op 27-12-1788 in Vorden.
Overlijden:
den 20 december overluid Peter Elshof
- begraven den 27 dº.
Persoonlijk:
Kadaster 1832 Sectie D no . 1021 eigen erf
Markenarchief Mossel Bargkappe e igen erf
Veldnamenboek Bergkappa (iets zuidelijker dan in 1832) half erf (?)

eigenaren/bewoners .
1780 eigenaar i s P . (?) Elshof

1832- eigenaar is Gerina Johanna Molth
Peter trouwde, 30 jaar oud, op 10-03-1752 in Vorden met Janna Konings. Janna is geboren in Vorden, dochter van Willem Konings. Janna is overleden op 09-09-1799 in Vorden. Zij is begraven op 11-09-1799 in Vorden.
Overlijden:
9 september overluid Janna Konink, weduwe Peter Elshof
- begraven den 11 dito.
Kinderen van Peter en Janna:
1 Willem Elshof. Hij is gedoopt op 06-05-1753 in Vorden.
2 Lambert Elshof, geboren in Vorden. Volgt III.
III Lambert Elshof is geboren in Vorden, zoon van Peter Elshof (zie II) en Janna Konings. Hij is gedoopt op 28-09-1755 in Vorden. Lambert is overleden op 20-09-1805 in Vorden, 49 jaar oud.
Overlijden:
20 sept. overluid Lambert Elshoff
- begraven den 26 dito.
Persoonlijk:
Kadaster 1832 Sectie D no . 827 Wllde Kranenberg eigen erf
Markenarchief Mossel Wuienkranenburg I eigen erf
Wuelen Cranenburg
Veldnamenboek Wilde Kranenburg I half erf de Krappert

eigenaren/bewoners
1780 eigenaar is L. Elshof (eerdere eigenaar : wijnkoper Van de Velde).
1832 - eigenaar is Waander Ringelenberg en consorten, dienstknecht, woont in Vorden.
  [bron: uitbreiding kadastrale atlas 1832-oud vorden.nl]
OUD RECHTERLIJK ARCHIEF ( ORA ) VAN HET SCHOLTAMBT ZUTPHEN
1462-1811
Kerspel Vorden - Buurtschap Veldwijk Inventaris nr. 254 periode 1803 – 1811
15
Opdracht Den 24 Februarij 1804, heeft R.A. Roeloffzen als gevolmr van Antonij Peter Schaapman en Hendrica Theodora Jacoba Roeloffzen
opgedragen aan Lammert Elshoff en Mechteld Koning Ehell, het vijfde
perceel van het erve Eelmerink zijnde een stuk groengrond waar in
een hoekje met slikken, op het 6e perceel zijnde een akkermaalsbosch,
in Veldwijk gelegen
Lambert trouwde, 28 jaar oud, op 27-03-1784 in Vorden met Mechteld Koning, 29 jaar oud. Mechteld is een dochter van Berend Koning en Fenneken te Menkvelt. Zij is gedoopt op 01-09-1754 in Vorden. Mechteld is overleden op 18-03-1835 in Vorden-Dorp, 80 jaar oud.
Adres:
van 1808 tot 1814     huisnr.19, Vorden (ook: 1801)
Doop:
01.09.1754 MECHTELT, dogter van Berent Konink & Fenneken te Menkvelt
Overlijden:
80 jaar.
Persoonlijk:
Kadaster 1832 Sectie K no. 534 opstal
Markenarchief Veldwijk

eigenaren/bewoners
1832 - eigenaar van de grond is Arend van der Borch (van Kasteel Vorden).
eigenaar van de opstal is "weduwe Elshof", waarschijnlijk de weduwe van
L. Elshoff, vóór 1827 inwoner van het dorp Vorden)die zijn vee weidt op
grond van de Mark van Vorden .
Kinderen van Lambert en Mechteld:
1 Pieternella Elshof, gedoopt op 27-11-1785 in Vorden. Volgt IV-a.
2 Fenneken Elshof. Zij is gedoopt op 30-09-1787 in Vorden. Fenneken is overleden op 08-01-1790 in Vorden, 2 jaar oud. Zij is begraven op 11-01-1790 in Vorden.
Overlijden:
den 8 januarij overluid een kind van Lambert Elshof
- begraven den 11 dito.
3 Jan Willem Elshoff, gedoopt op 26-07-1789 in Vorden. Volgt IV-b.
4 Bernardus Elshof. Hij is gedoopt op 11-03-1792 in Vorden.
5 Hendrik Elshof, geboren in 1794 in Vorden. Hendrik is overleden op 02-09-1806 in Vorden, 11 of 12 jaar oud.
Overlijden:
5 september aangegeven dat op den 2 september is overleden Hendrik
Elshoff, oud 12 jaren, nalatende zijne moeder, de weduwe van Lammert
Elshoff. - ++
6 Fenneken Elshof. Zij is gedoopt op 24-07-1796 in Vorden.
7 Berendina Elshof. Zij is gedoopt op 08-07-1798 in Vorden. Berendina is overleden op 17-09-1807 in Vorden, 9 jaar oud. Zij is begraven op 21-09-1807 in Vorden.
Overlijden:
d. 17 dito overluid Berendina Elshoff
- begraven den 21 dito.

19 september (Gesina Jimmink) aangegeven dat op den 16 dezer is overleden
Berendina Elshoff, oud 9 jaaren, nalatende haar moeder Mechteld Koning,
weduwe van Lammert Elshoff. b. 6 st. - ++NB
IV-a Pieternella Elshof, dochter van Lambert Elshof (zie III) en Mechteld Koning. Zij is gedoopt op 27-11-1785 in Vorden. Pieternella is overleden op 01-04-1843 in Vorden-Dorp, 57 jaar oud.
Doop:
26.11.1785 geboren, den 27 gedoopt PIETERNELLA, d. van Lambert Elshof en Mechtelt Koning.
Overlijden:
Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 2752
Gemeente: Vorden
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 1
Aangiftedatum: 02-01-1843
Overledene Pieternella Elshoff
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 01-01-1843
Overlijdensplaats: Vorden Dorp
Vader Nn Nn
Moeder Nn Nn
Partner Johan Hendrik Gallee
Relatie: Echtgenote van
Pieternella trouwde, 23 jaar oud, op 02-12-1808 in Vorden met Johan Hendrik Gallee, 38 jaar oud. Hij is gedoopt op 07-01-1770 in Vorden. Johan is overleden op 07-08-1847 in Vorden, 77 jaar oud.
Adres:
van 1801 tot na 1843     huisnr.35/39/45, Vorden (1801- Decanie)
Beroep:
burgemeester (van Vorden)
Doop:
07.01.1770 JOHAN HENDRIK, Soon van Peter Anthonij Gallé en Anna Margareta Stromans
Huwelijk:
18.12.1808 Zijn op vertoond attest van den Officier deezes Ampts B.F.W. van Westerholt, dat Hunne drie huwelijks-proclamatien onverhinderd en volgends de wet, alhier hebben gehad, in onze Kerk getrouwt, Johan Hendrik Galleë J.M. oud 38 Jaren en Pieternella Elshoff J.D. oud 23 Jaren. Beide geboren en wonende alhier.
Overlijden:
Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 2751
Gemeente: Vorden
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 36
Aangiftedatum: 09-08-1847
Overledene Johan Hendrik Gallée
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 07-08-1847
Overlijdensplaats: Vorden
Vader Peter Antonij Gallée
Moeder Anna Margareta Stroman
Partner Pieternella Elshoff
Relatie: Weduwnaar van
Persoonlijk:
Kadaster 1832 Sectie K no. 522
Markenarchief buurtschap ?
Gemeentearchief 1800

eigenaren/bewoners :
1832 - eigenaar is Johan Hendrik Gallée, burgemeester van Vorden.
In 1800 is hij 31 jaar oud en "secretaris van ’t gemeentebestuur’!
Kadaster 1832 Sectie K no. 695 Brinke eigen erf
Markenarchief Veldwijk Brinkman katerstede
Veldnamenboek de Brinkert

eigenaren/bewoners
1780 - als eigenaar wordt genoemd "Hackfort c.s." .
1810-1811 - eigenaar is Johan Hendrik Gallée.
1832- eigenaar is nog steeds Johan Hendrik Gallée, burgemeester van Vorden.

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF ( ORA ) VAN HET SCHOLTAMBT ZUTPHEN
1462-1811
Kerspel Vorden - Buurtschap Veldwijk Inventaris nr. 254 periode 1803 – 1811
15
Opdragt Den 28e van de Slagtmaand 1809 hebben Reinier Antonij Roeloffzen
en Anna Aleida Maria Meijer Ehell, opgedragen aan Johan Hendrik
Gallée en Peternella Elshoff Ehelieden de katerstede het Brinke
genaamd in Veldwijk gelegen

Kadaster 1832 Sectie K no. 770 Decanie eigen erf
Markenarchief Veldwijk Dekanije/ Decanije katerstede
Gemeentearchief 1800

eigenaren/bewoners :
1780- als eigenaar wordt genoemd "Gedeputeerden".
1810-1811 - eigenaar is Johan Hendrik Gallée.
1832 - eigenaar is nog steeds Johan Hendrik Gallée, burgemeester van Vorden.
In 1800 is hij 31 jaar oud en "secretaris van ’t gemeentebestuur".
Van 1817 tot en met 1845/46 is Johan Hendrik Gallée behalve burgemeester ook "markenschrijver" van de Mark van Vorden.
Het huis "Decanie" is het woonhuis van de burgemeester, die nog meer huizen bezit

Kadaster 1832 Sectie K no . 773 Wiemelink eigen erf
Markenarchief Veldwijk Wiemelink met de caterstede I
Wiemelink katerstede
Gemeentearchief 1800 Wiemelink

eigenaren/bewoners :
1780 - eigenaar is Hoppenbrouwer .
1800 - bewoners zijn o.a. Hendrik Jan Boschman , dan 27 jaar , metselaar en
Enghert Horsman , dan 21 jaar, boerenkn echt .
1810-1811 - eigenaar is Johan Hend rik Gal lée.
1832 - eigenaar is nog steeds Johan Hendr i k Gallée , burgemeester van Vorden .

Kadaster 1832 Secti e K no .’s 801 , eigen erf
802, eigen erf
809, eigen erf
810 , eigen erf
811, eigen erf
812 en eigen erf
812 bis-- eigen erf
Markenarchief Veldwijk

1832 - eigenaar van deze zeven kleine huizen is Johan Hendrik Gallée, burgemeester van Vorden.
Kadaster 1832
  [bron: uitbreiding kadastrale atlas 1832-oud vorden.nl]
ORA Scholtambt Zutphen - Archiefnummer 0338 - Inventarisnummer 254
Tafel kerspel Vorden - dorp Vorden - Periode 1803-1811

Opdracht Den 19 Octob: 1804 heeft Harmanus Stroman opgedragen aan Johan Hendrik Gallée het erve Decanie onder het dorp Vorden gelegen,
benevens een hoek aangegraven grond agter het Hiemken in Veldwijk
Erve Decanie en een hoek aangegraven veldgrond
Persoonlijk 2:
ORA Scholtambt Zutphen
Tafel kerspel Vorden - dorp Vorden - Periode 1803-1811

Den 19 Octob: 1804 heeft Harmanus Stroman opgedragen aan Johan
Hendrik Gallée het erve Decanie onder het dorp Vorden gelegen,
benevens een hoek aangegraven grond agter het Hiemken in Veldwijk
IV-b Jan Willem Elshoff, zoon van Lambert Elshof (zie III) en Mechteld Koning. Hij is gedoopt op 26-07-1789 in Vorden. Jan is overleden op 05-03-1857 in Vorden, 67 jaar oud.
Adressen:
van 1801 tot 1844     huisnr.19/21, Vorden
van 14-08-1844 tot 05-03-1857     huisnr. 22, Vorden
Beroepen:
bakker
landbouwer (1855)
grondeigenaar (1857)
Persoonlijk:
Kadaster 1832 Sectie K no . 824 eigen erf
Markenarchief Veldwijk

eigenaren/bewoners
1832- eigenaar is Jan Willem Elshof/Elshoff, bakker , woont in Vorden .
Hij is tevens eigenaar van "Groot Windenberg" en " Klein Windenberg " (Sectie F no . ’s 317 en 277) .

Kadaster 1832 Sectie F no. 277 Klein Windenberg eigen erf
Markenarchief Linde
Gemeentearchief 1800 Kl. Windenberg
Veldnamenboek Klein Windenberg

eigenaren/bewoners
1800 - bewoner is o.a. Hendrik Schuelenberg , dan 27 jaar, daghuurder.

1832 - eigenaar is Jan Willem Elshof/Elshoff (Ook als Wi l lem Elshof vermeld),
bakker, woont in Vorden.
Na 1832 neemt hij onroerend goed in de buurtschap Mossel over van
G.J. Molthof, weduwe van Jacob de Bruin (zie met name Sectie D, no’s
976, 978, 979 en 1021).

Kadaster 1832 Sectie F no . 317 Groot Windenberg eigen erf
Markenarchief Linde Windenberg/ Windenbarg katerstede
Veldnamenboek Groot Windenberg

eigenaren/bewoners
1780- eigenaar is de "Coster van Warnsveld" .
1832 -eigenaar is Jan Wi11em Elshof/Elshoff, bakker, woont in Vorden.
Reeds vóór 1827 wordt hü als eigenaar vermeld.
Zie ook aantekening bü F no. 277
  [bron: uitbreiding kadastrale atlas 1832-oud vorden.nl]
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 17-06-1813 in Laren(Gld.) met Frederika Eggink, 24 of 25 jaar oud. Frederika is geboren in 1788 in Laren(Gld.). Frederika is overleden op 30-05-1848 in Vorden, 59 of 60 jaar oud.
Beroep:
landbouwster
Overlijden:
59 jaar.
Kinderen van Jan en Frederika:
1 Lambartus Hendrikus Elshoff, geboren in 03-1819 in Vorden. Lambartus is overleden op 14-03-1820 in Vorden, 0 of 1 jaar oud.
2 Lambartus Hendrikus Elshoff, geboren op 06-04-1821 in Vorden. Volgt V-a.
3 Teunis Martinus Elshoff, geboren op 06-12-1824 in Vorden. Teunis is overleden op 11-05-1845 in Vorden-Dorp, 20 jaar oud.
4 Johan Fredrik Willem Elshoff, geboren op 19-01-1831 in Vorden. Volgt V-b.
V-a Lambartus Hendrikus Elshoff is geboren op 06-04-1821 in Vorden, zoon van Jan Willem Elshoff (zie IV-b) en Frederika Eggink. Lambartus is overleden op 20-03-1888 in Vorden, 66 jaar oud.
Adres:
van 06-04-1821 tot na 1854     huisnr. 22, Vorden
Beroep:
bakker
Lambartus trouwde, 30 jaar oud, op 18-07-1851 in Steenderen met Judike Schieven, 24 jaar oud. Judike is geboren op 21-06-1827 in Steenderen. Judike is overleden op 09-08-1906 in Vorden, 79 jaar oud.
Overlijden:
Genlias geeft als leeftijd bij overlijden: 82 jaar(?)
Kinderen van Lambartus en Judike:
1 Frederika Johanna Elshoff, geboren op 02-08-1852 in Vorden. Volgt VI-a.
2 Lamberdina Willemina Elshoff, geboren op 25-02-1854 in Vorden. Volgt VI-b.
V-b Johan Fredrik Willem Elshoff is geboren op 19-01-1831 in Vorden, zoon van Jan Willem Elshoff (zie IV-b) en Frederika Eggink. Johan is overleden op 13-10-1884 in Mossel-Vorden, 53 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Johan trouwde, 24 jaar oud, op 03-05-1855 in Steenderen met Harmina Geertruida Breukink, 26 jaar oud. Harmina is geboren op 01-06-1828 in Steenderen. Harmina is overleden op 16-06-1898 in Vorden, 70 jaar oud.
Kind van Johan en Harmina:
1 Jan Willem Elshoff, geboren op 13-04-1857 in Vorden. Volgt VI-c.
VI-a Frederika Johanna Elshoff is geboren op 02-08-1852 in Vorden, dochter van Lambartus Hendrikus Elshoff (zie V-a) en Judike Schieven. Frederika is overleden op 25-07-1930 in Vorden, 77 jaar oud. Frederika trouwde, 29 jaar oud, op 02-06-1882 in Vorden met Evert Jan Weijers, 27 of 28 jaar oud. Evert is geboren in 1854 in Steenderen. Evert is overleden op 03-03-1929 in Vorden, 74 of 75 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
VI-b Lamberdina Willemina Elshoff is geboren op 25-02-1854 in Vorden, dochter van Lambartus Hendrikus Elshoff (zie V-a) en Judike Schieven. Lamberdina is overleden op 25-06-1935 in Renkum, 81 jaar oud. Lamberdina trouwde, 25 jaar oud, op 10-04-1879 in Vorden met Bernard Hendrikus Hupkes, 25 of 26 jaar oud. Bernard is geboren in 1853 in Rheden. Bernard is overleden op 31-03-1919 in Renkum, 65 of 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Bernard: 66 jaar.
Beroep:
landbouwer
VI-c Jan Willem Elshoff is geboren op 13-04-1857 in Vorden, zoon van Johan Fredrik Willem Elshoff (zie V-b) en Harmina Geertruida Breukink. Jan is overleden op 11-06-1938 in Steenderen, 81 jaar oud.
Beroep:
landbouwer
Jan:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 05-11-1886 in Vorden met Johanna Jacoba Memelink, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 18-10-1863 in Steenderen. Johanna is overleden op 12-09-1896 in Vorden, 32 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 26-08-1898 in Steenderen met Reindina Rieffel, 38 of 39 jaar oud. Reindina is geboren in 1859 in Steenderen. Reindina is overleden op 03-06-1941 in Steenderen, 81 of 82 jaar oud.
Overlijden:
81 jaar.
Kind van Jan en Johanna:
1 Harmina Geertruida Elshoff, geboren in 05-1889 in Vorden. Harmina is overleden op 21-04-1890 in Mossel-Vorden, 11 maanden oud.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 12-07-2016 16:40:41 door Wim Ruiterkamp