Parenteel van Teunis Stoltenberg

I Teunis Stoltenberg is geboren omstreeks 1734. Teunis is overleden op 19-03-1808 in Vorden, ongeveer 74 jaar oud. Hij is begraven op 26-03-1808 in Vorden.
Notitie bij overlijden van Teunis: Uit het Breukenboek Gallée 1808- 1818
19 Maart 1808.
Omstreeks half vijf uuren: Jan Pardijs mij aangegeven dat zoo even had gevonden Teunis Stoltenberg, dood liggende op de Bargerkamp even buiten het dorp Vorden, bij de Wheem, op een stuk met rog van GJ. Enzerink, dat mij dadelijk daarna toe begeven om zulks nader te onderzoeken.
De Chr. V. Spankeren laten roepen, en op voorn. Bargerkamp van ’t ordu voetpad op weg nevenwijdert zijnde gemelde Teunis Stoltenberg dood gevonden hebbende zeer met drek en slijk bemorst, zijnde geheel nat liggende op de rug met de handen agter het hoofd waarschijnlijk van de
koude verkleumt, ongeveer 25 a 30 trad van een sloot lopende tussen voorn. Bargerkamp en de weide van R.A. Roelofsen alwaar zeer waarschijnlijk is door gewaad en op de wal opgekropen is blijkens een afrepeling aan de gemelde graven gevonden wordende alwaar nog een struik van een hazelnoten bosch is afgebroken waaraan zich misschien heeft willen optrekken, dat volgens gezegden gisteren avond op een beedemaal, en zeer dronken zoude geweest zijn, dat zeer waarschijnlijk over de brug leggende over de Hissinkbeek en de weide van Roelofsen is geraakt en door den donkeren
plaats van door het hek langs de graven is gedwaald, aldaar heeft willen overspringen of ingevallen is en aan de andere zijde weer is uitgekropen, dat de Chirurgijn van Spankeren na gedane inspectie verklaarde dat hij dood en geen middel ter redding voor handen was. Dat gemelde Teunis Stoltenberg
geboortig van Bronkhorst oud ongeveer 70 jaren zedert lange jaaren alhier gewoond en zeer dikwils aan dronkenschap te schuldig maakte.

Register van aangegeven lijken 1806-1811
21 maart (Jan Weenink ) aangegeven dat op den 19 dezer is overleden Teunis Stoltenberg, oud 72 jaren, gehuwd geweest, laast weduwenaar van Teuntjen
Bielderman, nalatende een zuster en een nigt als erfgenamen.
Teunis:
(1) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 21-05-1763 in Vorden met Roelina Abbink. Roelina is overleden op 02-05-1785 in Vorden. Zij is begraven op 07-05-1785 in Vorden.
(2) trouwde, ongeveer 52 jaar oud, op 21-05-1786 in Zutphen met Teuntjen Bielderman, 56 jaar oud. Zij is gedoopt op 03-07-1729 in Vorden. Teuntjen is overleden op 29-01-1802 in Vorden, 72 jaar oud. Zij is begraven op 03-02-1802 in Vorden. Teuntjen is weduwe van Frans Reigers (ovl. 1778), met wie zij trouwde op 07-01-1757 in Vorden.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 14-04-2015 23:08:57 door Wim Ruiterkamp