Zoeken

Binnenkort

      25 april Zaal Bakker
         20:00 uur: Diana Abbink
'Is streektaal uut de tied of juust niet?'
      13 mei Dagexcursie
         Details: zie Agenda

Sociale media

Jaarverslag 2019-2020 Vereniging Oud Vorden

Op zaterdag  18 mei 2019 vond de voorjaarsexcursie plaats. We gingen dit keer met 22 deelnemers met eigen vervoer naar ’s Heerenberg. Na de koffie in het koetshuis van kasteel Bergh bezochten we het Stadsmuseum. Na de heerlijke lunch kregen we een mooie rondleiding door kasteel Bergh. Na een drankje op het terras van het koetshuis reden we weer naar Vorden.

Op 26 september 2019 heeft de heer H. Ahrens onder grote belangstelling een presentatie gehouden over de vondst van de prehistorische botten in de Grasplas.

Op Zaterdagmiddag  5 oktober 2019 vond de middagexcursie plaats naar Eibergen. Hier bezochten we met 30 deelnemers Museum de Scheper. Dis is een streekhistorisch museum. In de achtertuin bekeken we de oude boerderij uit Haarlo, waar de geschiedenis van de landbouw en de nijverheid getoond wordt. In het Muldershuis dronken we koffie en bekeken we de watermolen.

Op  6 november 2019 hield Yke Ruessink een lezing over zijn boek: “Zo bijzonder ben ik niet”. Op deze avond vertelde Yke Ruessink over authentieke oosterlingen, ook afkomstig uit Vorden en omgeving.

De Nieuwjaarsvisite op 9 januari 2019 werd weer verzorgd door onze eigen fotocommissie. Er werden door Rinus Ilbrink foto’s getoond van personen en zaken uit de noordelijke helft van de voormalige gemeente Vorden. Na de pauze was er ook weer een spannende fotoquiz. We genoten ook weer van de oliebollen en de nieuwjaarsrolletjes, gebakken door eigen leden. Heel fijn en lekker!

Op 18 februari 2020 heeft de heer Dick van Hoffen, bioloog uit Vorden een presentatie houden over  “Oud Vordens Groen” voor maar liefst 140 bezoekers. Hij vertelde over de geschiedenis van het landschap, over monumentale bomen in Vorden en het nut van biodiversiteit.

Op 25 maart 2020 wordt de jaarvergadering gehouden. Na de vergadering zal de heer Walter Lodewijk een presentatie houden over oude geschiedenisschoolplaten van J.H. Isings.

Het Old Vorden Huus is elke dinsdagmiddag geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur. We zijn blij met de vrijwilligers die dit mogelijk maken!

De diverse commissies zijn zeer actief. Op de website zijn 2300 ansichtkaarten en 5000 foto’s en dia’s te vinden. Over 331 boerderijen is informatie te vinden. De genealogiecommissie heeft over meer dan 42.000 personen informatie gepubliceerd. In het archief zijn 554 boeken en 350 documenten beschreven.

Vanaf oktober 2019 wordt er elke 1e woensdag van de maand in het Old Vorden Huus een middagpraotje gehouden, verzorgd door de diverse commissies. Er wordt dan een toelichting gegeven, wat er zoal op de website te vinden is.

Het ledental bedraagt op 1 januari 2020: 480.