Zoeken

Binnenkort

      25 april Zaal Bakker
         20:00 uur: Diana Abbink
'Is streektaal uut de tied of juust niet?'
      13 mei Dagexcursie
         Details: zie Agenda

Sociale media

Jaarverslag 2018-2019 Vereniging Oud Vorden

Op zaterdag  19 mei 2018 vond de voorjaarsexcursie plaats. We gingen dit keer met 40 deelnemers met de bus naar Kampen en Schokland. In Kampen bezochten we het Stedelijk museum en de synagoge. Na de heerlijke lunch gingen we naar het voormalig eiland Schokland. Hier bezochten we het museum, waarin we veel te weten kwamen over de geschiedenis van Schokland.

Op maandag 2 juli 2018 vond de aankoop plaats van het Monutagebouw en zijn we eigenaar geworden van het Old Vorden Huus

Op 25 september 2018 heeft mevrouw Ineke Hissink een presentatie gehouden over : Boeren, burgers en buitenlui. De verstandhouding tussen de bewoners van het platteland en de stad werd in deze presentatie door haar uit de doeken gedaan.  

Op 13 oktober 2018 vond er een middagexcursie plaats naar Aalten. We gingen er met meer dan 30 personen in auto’s naartoe. We bezochten er het Nationaal onderduikersmuseum en het museum over de geschiedenis van Aalten en omgeving. Na de koffie kon er gekozen worden tussen een bezoek aan de synagoge of een bezoek aan de N.H. kerk. Beide objecten waren zeer de moeite waard.

Op 14 november 2018  hield de heer Arend Jan Heideman een presentatie over de dichter Willem Sluiter, predikant en dichter in de Achterhoek in de 17e eeuw.

De Nieuwjaarsvisite op 9 januari 2019 werd weer verzorgd door onze eigen fotocommissie. Er werden door Rinus Ilbrink foto’s van het zuidelijk deel van het dorp getoond.  Interessant om te zien wat er allemaal veranderd is! Na de pauze was er ook weer een spannende fotoquiz. We genoten ook weer van de oliebollen en de nieuwjaarsrolletjes, gebakken door eigen leden. Heel fijn en lekker!

Op 19 februari  2019 hield de heer Henk Teeuwen een boeiende presentatie over de Joodse gemeente in Vorden van 1850-1930.

Op zaterdag 9 maart 2019 was de opening van het Old Vorden Huus. Er kwamen 175 leden.

Op 20 maart 2019 wordt de jaarvergadering gehouden. Na de vergadering zal de heer Ben Wagenvoort een presentatie verzorgen over “De poëtische Meester Heuvel”

Het ledental bedraagt op 1 januari 2019: 450 en 4 ereleden.