Zoeken

Binnenkort

      25 april Zaal Bakker
         20:00 uur: Diana Abbink
'Is streektaal uut de tied of juust niet?'
      13 mei Dagexcursie
         Details: zie Agenda

Sociale media

Jaarverslag 2016-2017

Op zaterdag  21 mei 2016 vond de voorjaarsexcursie plaats. We gingen dit keer met de bus naar Giethoorn. Na de koffie maakten we een mooie vaartocht door het Venetië van het Noorden. Na een warme lunch bezochten we museumboerderij “t Olde Maat UUs” Hier werd de geschiedenis van het dorp Giethoorn getoond. Als afsluiting dronken we wat bij het botenverhuurbedrijf. Het was een prachtige, gezellige dag.

Op 3 september 2016 heeft onze vereniging een succesvolle excursie georganiseerd naar kasteel Hackfort. We werden rondgeleid door het kasteel en het kasteelpark en we kregen een uitleg over de groentetuin, behorende bij het kasteel.

Op 27 september 2016 heeft de heer Anton Stortelder een interessante presentatie gehouden over de kerkepaden in de Achterhoek.

In oktober 2016 is er een lezingencommissie opgericht. Hierin hebben zitting: Hennie Rossel, Corrie Kok en Boukje Tijhuis.

Op 8 oktober 2016 vond er een excursie plaats naar 2 Vordense boerderijen: Naar boerderij de Zelst en naar boerderij het Bosmanshuis. De boerderijcommissie heeft dit georganiseerd.

Op 1 december 2016 hield de heer Jaco van Langen een  presentatie over de veranderingen aan de Berkel, zoals het meanderen en het aanleggen van vistrappen.

De Nieuwjaarsvisite op 10 januari 2017 werd weer verzorgd door onze eigen fotocommissie. Er waren presentaties over de het noordelijke deel van ons dorp, een selectie uit het vorig jaar geschonken negatievenarchief van fotograaf Dolphijn en luchtfoto’s van enige buurtschappen. Na de pauze was er ook weer een spannende fotoquiz. We genoten van de oliebollen, dit jaar gebakken door Jan Kieskamp en er waren heerlijke nieuwjaarsrolletjes gebakken door de familie Jansen, de familie Eskes, mevr. Rossel, mevr. Klein Geltink en mevr. Kok

Op 22 februari  2017 heeft de heer Frank van Setten een presentatie gehouden over de geschiedenis van het openbaar vervoer in de Achterhoek.

Op 30 maart 2017 wordt de jaarvergadering gehouden. Aansluitend zal de heer Jan Bornebroek  een presentatie houden over boerenmagie.

Het ledental bedraagt op 1 januari 2017: 438 en 1 erelid.