Zoeken

Binnenkort

      25 april Zaal Bakker
         20:00 uur: Diana Abbink
'Is streektaal uut de tied of juust niet?'
      13 mei Dagexcursie
         Details: zie Agenda

Sociale media

Jaarverslag 2020-2021 Vereniging Oud Vorden

 

Helaas zorgde de coronacrisis ervoor dat de maandelijkse avonden van onze vereniging en de excursies de afgelopen tijd niet door konden gaan. Laten we hopen dat het einde gauw in zicht komt en dat we in het najaar weer gewoon kunnen starten met onze activiteiten. Toch is er veel werk verzet binnen onze vereniging. Hieronder volgt een opsomming.

Expositie 75 jaar Bevrijding 31 maar t/m 9 mei 2020: Deze expositie was door een aantal leden helemaal voorbereid. Veel werk verricht! Hopelijk kan de expositie in de nabije toekomst door iedereen bekeken worden.

Middagpraotjes en opening Old Vorden Huus: Helaas kwam hieraan vanaf half maart tijdelijk een eind aan vanwege de corona.

Verzamelalbum Vriendelijk Vorden: Albert Heijn Grotenhuys en Vereniging Oud Vorden hebben samen het prachtige verzamelalbum Vriendelijk Vorden uitgebracht. Het werd door de bevolking van Vorden zeer goed ontvangen. Veel Vordenaren zijn in de weer geweest om het album met de 301 afbeeldingen vol te krijgen.

Digitale quiz: Va de mail kregen de leden 7 keer een digitale quiz toegezonden. De antwoorden op de 10 vragen konden gevonden worden op de website.

Open Monumentendag: Bij kasteel Hackfort heeft Oud Vorden tijdens de Open Monumentendagen een stand bemand. Er werden foto’s van 7 boerderijen behorende bij het landgoed Hackfort getoond.

Rabo Support Actie 2020: Veel leden hebben hierbij gestemd op Oud Vorden.

Het leverde de vereniging €1273 op.

Virtuele Niejaorsvisite: Omdat er geen fysieke Niejaorsvisite kon plaatsvinden, heeft de fotocommissie een pittige fotoquiz met 32 vragen gemaakt. Deze kon niet alleen door de leden, maar door iedereen die interesse had digitaal ingevuld worden. 700 mensen zijn ermee in de weer geweest. Van de 70 inzendingen kwamen Bennie en Jo Harmsen als winnaars uit de bus.

Commissies:

De diverse commissies blijven zeer actief. In de Kronyck van december 2020 is een verslag te vinden van elke commissie.

Het ledental momenteel: 513 leden.

In 2020 zijn de volgende leden ons ontvallen:

Mevr. C.A. Wolters-Scheffer                                        Vosterweg 1

Dhr. G. Gille                                                                De Delle 45

Mevr. R.L. van Holthe tot Echten-van Hoogstraten       Weidemanweg 6

Mevr. L. Arkeveld-Wolbert                                           Brinkerhof 87

Dhr. J.A. Norde                                                           Raadhuisstraat 8

Mevr. W. Brouwer-Kollen                                             Prins Clauslaan 3

Dhr. E.V. Gatacre                                                        Wiersser Allee 9

Mevr. W.J ter Maten-Marsman                                     Margrietlaan 8

Dhr H.J. Reindsen                                                       Burg. Galleestraat 39

Dhr. J.A. Swart                                                            De Decanije 10

Dhr B.W. Grotenhuys                                                  Willem Alexanderlaan 57