A070042

Vorden Bejaarden tehuis De Wehme 2
Beschrijving Collectie Oud Vorden