Beschrijving Poststempel 17-09-1913. Op deze naamloze kaart is aan de voorkant geschreven "Bramel bij Vorden". Collectie Carlo Bosch