Beschrijving Kasteel No. 1 Huize Hackfort. Vroeger eigendom van de Bronkhorsten. In 1369 van Gerrit van Baacke geheeten van Hackforde. Had in 1582 Staatsch Garnizoen. Befaamd is ridder Berend van Hackfort (praalgraf in de N.H. kerk te Vorden). Tegenwoordige eigenaar B.F.W. Baron van Westerholt van Hackfort. Collectie Carlo Bosch.