A140067

Vorden Kasteel Hackfort 27
Beschrijving Volledige tekst: Dit bezit van de Heren van Bronkhorst ging in de loop van de 14 e eeuw over naar Jacob van Hackfort. Een zekere Berend van Hackfort werd befaamd om zijn strijdlust. Zijn praalgraf is te vinden in de NH-kerk te Vorden. De hoektorens van het gebouw stammen uit de 16e eeuw en de voorgevel is gebouwd in Lodewijk XVI stijl. De waterradkorenmolen uit de 18e eeuw is opmerkelijk. Tegenwoordige eigenaar is de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Collectie Oud Vorden, mevr. G.J. Overmars-Garretsen.