Beschrijving Volledige tekst: Vorden Kasteel Suideras. Het in Vierakker gelegen Suideras is opgenomen in de Westelijke fietsroute. In 1326 wordt ene van Suderaes genoemd als bewoner. Het huidige gebouw dateert van het einde van de 19e eeuw. Van 1764 tot 1811 was Suideras in het bezit van de van Heeckerens. Van 1811 tot 1948 van de van der Heijdens. Als laatste mevrouw Ruijs de Beerenbrouck-van der Heijden die Suideras naliet aan haar dochter Nispen tot Sevenaer en van Voorst tot Voorst. Het landgoed heeft een rijke flora en fauna. Collectie mevr. Horsting.