BV034 4 Opening tentoonst-6.jpgBV034 4 Opening tentoonst-6.jpg

BV03404

4 Opening tentoonstelling
Beschrijving Dochters mevrouw Jo Kroneman-Jörissen en mevrouw Reina Jansen-Jörissen bewonderen, samen met de heer W. Wichers, destijds wethouder in Vorden met o.a. ‘Cultuur en Kunst’ in zijn portefeuille (via digitale technieken gemaakte copieën van) werken van hun vader Albert Michael Jörissen tijdens een in 2002 door de Oudheidkundige Vereniging “Oud Vorden” ingerichte tentoonstelling.