F650003

Laanzicht of De Toete, 1964
Beschrijving Collectie Albers, lokatie Galgengoor, Vroeger bewoond door Klein Bramel, tegenwoordig biologische zorgboerderij en winkel Urtica