F610019

Het oude Addink, circa 1900
Beschrijving Collectie Albers, foto Jhr. van Haeften. Lokatie Strodijk