F090010

Cafe Schoenaker Kranenburg 2002
Beschrijving Collectie J. v.d. Broek