F68002

Boerderij Heuvelink, 1963
Beschrijving Collectie Albers, lokatie Mosselse weg.