F010007

Het Stroo voor 1975
Beschrijving Boerderij Het Stroo, Strodijk 1, rond 1975. Daarna werd het achterhuis verbouwd tot woning voor neef Maarten Bargeman en zijn vrouw Ina Bargeman-Steenblik. Coll. fam. M. Bargeman.