F010009

Jongvee heeft de ruimte 1985
Beschrijving Tot midden jaren 80 stonden er slechts enkele woningen aan de Strodijk ten oosten van de Rondweg, dus tegen het dorp aan. Deze foto is vanaf het erf van boerderij 't Stroo genomen. Midden achter is de boerderij van de fam. Boesveld zichtbaar en rechts op de achtergrond staat de woning van de fam. Gotink, voormalig boer op Het Addink, aan het eind van de Strodijk. De palen met de stroomdraden doen nog dienst. In 1986 werd het hele tussenliggende terrein bebouwd (Plan Addinkhof) en gingen de stroomkabels ondergronds. Coll. fam. M. Bargeman.