F020015

Decanijepersoneel 1
Beschrijving Foto van ca. 1930. Uiterst links Bertha Janssen, later gehuwd met Willem Nieuwenhuis. Uiterst rechts Dora Janssen, later gehuwd met Herman Weustenenk. Collectie fam. Buunk-Nieuwenhuis.