F020020

Decanijepersoneel 5
Beschrijving 3 verpleegsters op een bank, ca. 1930. Namen onbekend. Collectie fam. Buunk-Nieuwenhuis.