F170004

Gemeentehuis verlicht 1948
Beschrijving Ter gelegenheid van de troonswisseling Wilhelmina-Juliana in 1948 was het gemeentehuis in de avonduren prachtig verlicht. Foto W.P. Zeijlemaker Zutphen. Collectie Wim Jansen.