Beschrijving Rechts vooraan de schoenwinkel van Wullink, die in 1991 overgenomen werd door Giesen. Op de foto links daarvan sigarenzaak Boersma, later fysiopraktijk, verderop de Vinoteek Smit, later bij De Herberg getrokken en garage Kuypers, later rijwielzaak Bleumink. Links het vm. meestershuis, dat bewoond werd door de fam. Sietsma die een kapperszaak dreven. Collectie fam. T. Maalderink.