Baakseweg 0

Schothorst
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

SCHOTHORST (a)

Huidig adres

voorheen ten zuiden van de Baakseweg in de buurt van Baakseweg 3, achterin de zgn.  Vloedweide (1)

Wijk

Hackfort/Veldwijk

Oudste vermelding

1509: leengoed Schoirhorst in het kerspel Vorden (2)

Oude benamingen

Scothorst, Kleijn Schothorst (3)

Betekenis naam

schoir/schoor -:  'aangewassen grond' + -horst: meestal 'hoger gelegen zandgrond'

Andere vermeldingen 

1602: het goed te Schorhorst (3)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Schothorst, goedje

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

 

Bouwjaar

 

Verbouwing

 

Type boerderij

vermoedelijk een kleine boerderij, omdat er ook een Grote Schothorst bestond

Monument 

 

Eigenaren

1509: Berndt van Hackfort
1602: Borchard van Westerholt: het goed te Schothorst (met de Marschkamp en de tiend te Hackfort) (3)

Bewoners

1637-1656: Jan op de Schothorst [laat 4 kinderen dopen en zijn dochters Aleken en Stijntjen trouwen]
1678-1681: Hermen op Schothorst alias Hermen Bertels, zoon van Bertelt Joinck x Altjen Jansen, dochter van Jan Leuinck (getrouwd 10.2.1674)
1681-1691: Altjen Jansen Scothorst, wed. van Hermen Bertels x Tonnis Jansen wonend op Scothorst [laten 3 kinderen dopen]
1710-1715: zoon Hendrik Tonnissen/Hendrik Schothorst x Grietjen Claesen, nagelaten dochter van Claes Oldenkamp (getrouwd 29.6.1710)
1715-1765: Derck Bartels, zoon van Bartelt Barteltsen x Hermina Tonisen/Tuenissen op de Schothorst [laten 6 kinderen dopen]
1756-1759:  dochter Anna Cathrina Derksen op de Schothorst x Theunis Derksen ; Anna Cathrina overlijdt als Anneken Schothorst op 10.4.1789 (3)

Bijzonderheden omgeving boerderij

(a) afgebroken in het laatste kwart van de 18e eeuw; de plaats waar de boerderij heeft gestaan is een duidelijke verhoging achterin de Vloedweide

Bronnen

(1) R. Kater et al., 1996. Boerderij- en veldnamenboek in Vorden
(2) RAZ: 0365, nr. 341: A.P. van Schilfgaarde, 1961. De graven van Limbuirg Stirum in Gelderland en de geschiedenis hunner bezittingen. Regestenlijst nr. 845
(3) F. Keverling Buisman (red.), 1998. Hackfort, huis & landgoed
(4) DTB boeken van Vorden
(5) Gelders Archief 0520 HACKFORT, inv.nr. 132

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt 

18-apr-14

Overige bijzonderheden

Na 1760 komt de naam Schothorst niet meer voor in de doop- en trouwregisters (4), maar nog wel in het taxatierapport van Hackfort van 1787 (5)
Jan op de Schothorst was vermoedelijk de molenaar van Hackfort: 30.10.1675 trouwt Derck Jansen, sone van Jan Muller op Kleijn Scothorst met Willemken Jansen, dogter van salige Jan in Bosch
en ook wever: de wever op Scothorst sijn kint laten dopen (1647 en 1652)

Foto's