BOE wuestenenk2
BOE wuestenenk4
A22 Wuestenenksvonder Vorden
BOE Pachtboekje Wuestenenk 1751

Baakseweg 1

Wuestenenk
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

WUESTENENK

Huidig adres

Baakseweg 1

Wijk

Hackfort/Veldwijk (laatste wijkadres C 17)

Oudste vermelding

1408: guet toe Weste[n]eng (1)

Oude benamingen

1494: erf to Woestenengh (3)

Betekenis naam

woest-'onbebouwde grond',  -enk 'gemeenschappelijk bouwland bij dorp of buurtschap'

Andere vermeldingen 

1437: guet to Westenenghe (2)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Woestenenck, goed

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

sectie K nr. 301; op de kadastrale kaart is te zien dat het 'oude' Wuestenenk ca. 200m naar het westen lag

Bouwjaar

1894 (5)

Verbouwing

1953 (5), 1962 (6)

Type boerderij

hallenhuis gedekt door rieten wolfsdak met aan de onderzijde een strook pannen

Monument 

gemeentelijk monument

Eigenaren

1408: Zweder va[n] Buloe (1)

1437: Gheert van Hacforde (1)

1493: ter verbetering van de landerijen wordt een erfwissel aangegaan tussen Jacob van Hackfort en Johan Raven (4)
1506-1557: Bernd van Hackfort
1558: Goessen van Raesfelt
1565: Agnes van Raesfelt
1575-1981: 10 generaties Van Westerholt tot Hackfort
1982: Vereniging Natuurmonumenten

Bewoners

1613: Gerrit op de Weustenenk (7)

< 1644: Lubert Woestenenck

1644: zoon Derk Lubersen Woestenenck x Alken Peter Wessels

1645: Henrick boer op Weustenenck x Jenneken Henrix (7)

ca. 1700: Garrit Woestenenk 1x Hendersken Wolterink, 2x Maria Roelofsen Abbink

1732-1750: zoon Peter (op 't) Woestenenk 1x Teuntjen Oldenkamp, 2x Aaltjen Boomkamp

vanaf ca. 1768: Henderik Jan WoestenEnk (a) x Geesken Tjoonk
1806: zoon Harmen Woestenenk x Anna Mennink
1861: zoon Jan Berend Wuestenenk x Hendrica Lentink
1890: zoon Garrit Jan Wuestenenk x Anna Gardina Knoef
1929 > : zoon Jan Berend Wuestenenk x Aaltjen Regelink

Bijzonderheden omgeving boerderij

Nabij de boerderij ligt een historisch bruggetje over de Vordense Beek (8)  

Bronnen

(1) GA, 0520 Huis Hackfort, Leenregisters van de heerlijkheid Vorden 1407-1423, 1429-1483, 1484-1505, inv.nr. 464, f.1

(2) Idem, inv.nr. 465,f.4  [zie ook: G.J. Kuypers, 1988. Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw, bekeken aan de hand van de bezittingen van de heren van Vorden en Hackfort, ongepubliceerde doctoraalscriptie]

(3) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage aan een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

(4) F. Keverling Buisman (red.), 1998.Hackfort, huis & landgoed

(5) C.J. Kolman et al., 1998. De boerderijen op het landgoed Hackfort, bouwhistorische inventarisatie, i.o.v. Vereniging Natuurmonumenten

(6) ECAL, Bouwvergunningen Vorden 1940-2004

(7) RAZ, arch.nr. 0338, Schoutambt Zutphen. Opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten Vorden, inv. nrs. 225 en 230 [transcriptie Ben Wullink]

(8) H.W. Rossel, 2005. “Het Wuestenenks vonder”, in: Vordense Kronyck 23, 1, pp. 27-28

Bijzondere documenten

Pachtboekje  vanaf 1751

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt 

21-09-15

Overige bijzonderheden

(a) Henderik Jan wordt op 8.2.1739 geboren als Henderik Jan Brandenborg, zoon van Harmen Brandenborg op den Havercamp en Maria Pasman/Berenpas: zie trouwboek Vorden 1748-1771 en doopboek Vorden 1732-1745; hij komt dus van de Havercamp en gaat zich bij vestiging op Wuestenenk naar deze boerderij noemen

Foto's

Nrs. 1-2-3: coll. Gerard W. Klunder, Vorden; nr. 4: fotoarchief Oud Vorden