BOE de boonk002
BOE de boonk003
BOE Boonk,Wiemelink,de Haar, Decanije, Brinke, Gruwel overlay
F03 Weg naar boerderij De Boonk, circa 1900
F03 Bouw op de Boonk 8
F03 Bouw op de Boonk 9
F03 Bouw op de Boonk 10

De Boonk 0

De Boonk
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

DE BOONK (a)

Huidig adres

Voorheen De Boonk (Laatste wijkadres A 158)

Wijk

Dorp Vorden

Oudste vermelding

1423: Boyinch, Boync (1)

Oude benamingen

1429: Bodinck; 1443: Boedyng; 1449: Boeynck; 1485: Boedinck; 1495: Bodynek (1)

1582: Boynck (2)

1637: Boeijinck; 1641: Boonck/Bonck/Boeinck;  1667: Boïnck/Boiin(c)k

Betekenis naam

Waarschijnlijk samentrekking van Bodo = bode, maar ook voornaam +-ink = zoon van, behorende tot (3)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Boeinck hofstede

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie K nr. 781

Bouwjaar

1909 (4)

Verbouwing

1866: gedeeltelijke afbraak + bijbouw; 1909: herbouw (4) ; 1964 afbraak (5)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

< 1582: Drijes Boynck 1x Aaltjen Addincks, 2x Eefese (2)

1582: wed. Eefese (2)

 < 1613: Harmen Addinck (4)

1613: ½ deel zoon Tonnis Harmens Addinck; ¼ deel Gosen Eelmerinck x Jenneken; ¼ deel Warner Smits x Driesken (4)

1832: Gerrit Jan Boerkamp x Gardina Heuvelink (4, 6)

1849: zoon Hendrik Jan Boerkamp x Antonia Jansen (4)

1895: zoon Jan Boerkamp x Grada Johanna Maria Schutte (4)

1898: wed. Grada Johanna Maria Schutte (4)

1908: Pieter Gerrit Gallée (4)

1909: Hendrik Hengeveld x Antje Hallerdijk (4)

1911: zoon Johannes Gerhardus Hengeveld x Hermina Hendrika Kranen (4)

1919: Hendrik Broekgaarden x Egberdina Bosch (4)

1937: wed. Egberdina Bosch (4)

Bewoners

1637: Jan op den Boeijinck

1641: Jan Boonck/Bonck x Geertje [laten 3 kinderen dopen]

1667: wedr. Jan Boïnck 2x Fenneken Albers [laten 2 kinderen dopen]

1681: Jan op den Boeink x Eefse Hendrick, wed. Hendrik Tonnissen

1688: wedr. Jan Boinck 2x Enneken Jansen

1701: Tonnis op den Boink [laat 4 kinderen dopen]

1722: Jan op den/het Boeinck [laat 2 kinderen dopen]

1727: Jan Marsman op den Boonk x Eva Hendriks Woessink

1735: Derk Borchardt op 't Boonk x Tuenisken Langenberg

1736: Jan Derk Wesselink op den Boeink x Berendina Heijink

1782: Derk op den Boenk

1788: Derk Altena op den Boenk

1806: Garrit Jan Boerkamp x Gardina Heuvelink

1834: zoon Hendrik Jan Boerkamp x Antonia Jansen

1862: zoon Jan Boerkamp

1895: Hendrikus Mokkink x Aleida Taken

1905: Gerhardus ten Tij x Anna Maria Kemna

1907: wed. Derkjen Nijenhuis-Nijhof

1909: Hendrik Hengeveld x Antje Hallerdijk

1911: zoon Johannes Gerhardus Hengeveld x Hermina Hendrika Kranen

1919: Hendrik Broekgaarden x Egberdina Bosch

1936: wed. Egberdina Bosch

Bijzonderheden omgeving boerderij

(a) De Boonk is afgebroken in 1964 (zie foto's)

Bronnen

(1) GA: 0520 Huis Hackfort, Leenregisters van de heerlijkheid Vorden 1407-1505, inv.nrs. 464, 465, 466 [zie ook; G.J. Kuypers, 1988. Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw, bekeken aan de hand van de bezittingen van de heren van Vorden en Hackfort, ongepubliceerde doctoraalscriptie]

(2) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Protokol van opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten, kerspel Vorden. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 222 en 228 [transcriptie Ben Wullink]

(3) B.J. Hekket, 1975, Oost Nederlandse familienamen

(4) GA: Digilegger (Kadaster)

(5) zie foto B.A. Albers

(6) Kadastrale Atlas Vorden 1832

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

28-09-16

Overige bijzonderheden

 

Foto's

Overlay Kadastrale Atlas Vorden 1832 + Google Maps: Gerard W. Klunder, Vorden

Foto's  nrs. 1, 2: fam. H. Broekgaarden;  nr. 3: B.A. Albers;

nrs. 4 t/m 7: Fotoarchief Oud Vorden