Beschrijving

Huidige boerderijnaam

De HAAR (afgebroken) (a)

Huidig adres

Voorheen de Boonk (laatste wijkadres A157)

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1494: ter Hair, erf (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Veldnaam: een haar is een hoge, midden in het veld liggende kamp bouwland (2a); een langwerpige zandrug (2b)

Andere vermeldingen

1663/64: Die Haer (3), Haarman (4)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

De Haer [Berend van Boecholt]

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie K nr. 776

Bouwjaar

1807 (zie onderschrift foto)

Verbouwing

1900: herbouw (5)

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door pannen

Monument

 

Eigenaren

1569: Gerrit van Eyl en zijn vrouw (1/2) en Johan ter Breijde (1/2) (6)

ca. 1600: Mr. Aerent Barbier en zijn vrouw Eesken (7)

< 1612: dochter Armgart ter Bruijl, wed. Derck Claessen (7)

1612: Berent Rolofts (7)

1646: Berend van Boecholt

1658: Jenneken Warners, wed. Berent van Boecholt

verkoopt aan Otto Jansen bouwman op het Elshof x Marrie Berentsen van Dulmen (7)

1696: dochter Aeltien Otten x Henrick op de Haer bezitten 1/5 deel van de katerstede (7)

1752: dochter Maria Hendriksen x Otto Jansen Mombarg dragen de gehele katerstede over aan Jan Oldencamp x Hilleken Wanders, Hendrik Wanders, Hendrik Haarman x Aaltjen Welmers (= nichtje van Maria Hendriksen)(b) (7)

1832: Jan Willem Bijenhof (8)

1843: zoon Gerrit Jan Bijenhof (5)

1900: zoon Jan Willem Bijenhof (5)

1902: Johannes Harmanus Gallée (5)

1906: zoon Pieter Gerrit Gallée (5)

1909: Willem Norde (5)

Bewoners

1573: Rolof ter Haer x Geertje (7)

1610: Henrick ten Haer x Margareta Wesselings (7)

1612: Tonnis Schroer (7)

1638: Lammert/Lambert op de Haer x Stiene Jansen [laten 6 kinderen dopen]

1654: Jan op 't Haer x Gese (7)

1661: Tonnis op de Haer

1671: Henrick op de Haer x Aeltien Otten

1718: zoon Welmer Hendericksen x Jenneken Gerritsen

1746: dochter Aeltjen Welmers x Hendrik Garrits Wesselink alias Hendrik Haerman

1798: zoon Garret Hendriks Wesselink op Haerman x Reintjen Jimmink

1804: wed. Reintjen Jimmink 2x Derk Bielderman

1806: wed. Reintjen Jimmink 3x Jan Willem Bijenhof

1843: zoon Garrit Jan Bijenhof x Teuntjen van der Pol

1871: zoon Jan Willem Bijenhof x Jacoba Antonia Hendrika Bettink

1909: zoon Johan Berend Willem Bijenhof x Heintje Barmentloo

 

Er waren 2 kamers die vanaf 1851 verhuurd werden aan een hele reeks bewoners

Bijzonderheden omgeving boerderij

(a) de boerderij is in 1965 afgebroken om plaats te maken voor gemeentelijke woningbouw

Bronnen

(1) B.H. Slicher van Bath, 1944/77. Mensch en land in de Midddeleeuwen. Bijdrage aan een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

(2a) Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 1999

(2b) R. Kater et al., 1996. Boerderij- en veldnamen in Vorden

(3) J. Renema, Een Vordense verpondingslijst. In: Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jrg. 00.97

(4) Doopboek Vorden

(5) GA: Digilegger (Kadaster)

(6) RAZ: ORA, Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0141, inv.nr. 27 [transcriptie BW]

(7) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Protokol van opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 215, 221,233, 235, 238 en 254 [transcriptie BW]

(8) G. Dijkhuizen, Uitbreiding Kadastrale Atlas 1832 Vorden

Bijzondere documenten

Schilderij van de hand van Hermien Aartsen-Bijenhof, ca. 1985, in bezit van mw. H. van de Kolk-Eggink (achterop het schilderij staat een intieme overpeinzing over haar geboortehuis in gedichtvorm)

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

09-12-2017

Overige bijzonderheden

(b) Otto Jansen Momberg en Maria Hendericksen van de Haar trouwden op 3.10.1717 en kregen op 1.1.1719 een dochter Hendersken, die vóór de beide ouders overleed op 22.6.1751. Zij bepaalden op 10.7.1752 dat zij overdroegen de katerstede of plaatsje De Haer en al haar roerende goederen en levende have en vee voor genoten hulp en andere redenen en voorts uit liefde aan vijf personen (zie onder Eigenaren). Dit onder voorbehoud van verzorging en inwoning, verzorging bij ziekte en gezondheid en een fatsoenlijke begrafenis (5, inv.nr. 238)

Foto's

Nrs. 1 en 2: in bezit van mw. H. van de Kolk-Eggink; nr. 3: Coll. Ben A. Albers in foto-archief Oud Vorden; advertentie uit Contact