De Eldersmaat 0

t Endendijk
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

 't ENDENDIJK (a)

Huidig adres

voorheen ten noorden van de Eldersmaat in de buurt van Eldersmaat nr. 1

Wijk

Hackfort/Veldwijk (laatste wijkadres in 1867: C 1)

Oudste vermelding

1796

Oude benamingen

 't Spookhuis (1)

Betekenis naam

 

Andere vermeldingen 

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

sectie H  nr. 770

Bouwjaar

 

Verbouwing

(a) bewoond tot 1883, daarna afgebroken

Type boerderij

 

Monument 

 

Eigenaren

1796: Derk en Hendrik Jan Wolterink met resp. echtgenotes (het huisje gekocht van Gerrit Jimmink x Elisabeth Tenkink) het behoort aan de gebruiker die geen verpondinge betaalt (2)
1832: de grond aan B.F.W. van Westerholt tot Hackfort, Hendrik Wolterink heeft recht van opstal (3)

Bewoners

1796-1851: Derk en Hendrik Jan Wolterink x echtgenotes
1851-1883: zoon Jan Wolterink met zuster Gerritje Wolterink *

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

(1) Kater, R. et al., 1996.Boerderij- en veldnamen in Vorden
(2) GA,  0520 HACKFORT, inv.nr. 502
(3) Kadastrale Atlas 1832 Vorden

Bijzondere documenten

* er is correspondentie bewaard gebleven uit september-oktober 1881 tussen de douairière  Van Westerholt-Witsen Elias en de kerkenraad van Vorden over afbreken van het pand en schadeloosstelling van de eigenaren (2)

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt 

21-apr-14

Overige bijzonderheden

 

Foto's