BOE 02 Wolterink NW 2014
BOE 03 Wolterink pomp 2014
BOE 04 Wolterink schuur 2014
BOE 05 Wolterink hooiberg 2014
BOE 06 Wolterink hooiberg 2014
BOE 07 Wolterink voor 2000
BOE 08 Wolterink achter 2000
BOE 09 Wolterink Z 2000
BOE 10 Wolterink N 2000
BOE 11 Wolterink pomp 2000
BOE 12 Wolterink schuur 2000
BOE 13 Wolterink voor 1925

De Leuke 1

Wolterink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

WOLTERINK

Huidig adres

De Leuke 1

Wijk

Mossel

Oudste vermelding

1460: erf tho Woilderinck (1)

Oude benamingen

Woilderinck (15e eeuw), Wolderin(c)k (16e-17e eeuw), Wolterink (18e eeuw)

Betekenis naam

voornaam Wolterd < Waldehard (waldo-hard) (2)

Andere vermeldingen

Groot Wolterink (1768-1776, 1805) (3)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Wolderinck, an 't huis te Vorden

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie B nr. 367 (later verplaatst naar ca. B365)

Bouwjaar

 

Verbouwing

ca. 1883: afbraak en herbouw aan de andere kant van de weg

1960 en 2000: verbouw

Type boerderij

hallehuis

Monument

gemeentelijk monument

Eigenaren

1564: Huis Vorden (4)

1776: (Gerrit) Jan Platerink op ter Meulen (in Almen) alias Meuleman x Janna (Richold) ter Meulen (5)

1802: zoon Albert ter Meulen x Janna Besseling (6)

1805: Huis Vorden (7)

1921: Jan Riefel x Reindina Memelink (8)

Bewoners

1635: Toenis Wolterinck in de Loecke (9)

1638: Evert op Wolterinck (10)

1672: zoon? Jan op Wolterink (11)

1703: zoon? Hendrik Wolterink (12)

1741: zoon Jan Wolterink x Catharina Henderix alias Keijmans (13)

1796-1798: Hendrik Brijer? (13, 14)

1801, 1802: Hendrik Memelink op Wolterink (15)

1806: Berend Hissink x Janna Wesselink

1818: Reind Abbink x Maria Hoetink

1857: zoon Hendrik Jan 1x Garritjen Hogevonder, 2x Willemken Visschers

1882: zoon Garrit Jan x Lamberdina Klein Lenderink

1921: Jan Riefel x Reindina Memelink

1939: zoon Jan x Lammerdina Haarman

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een Geschiedenis der Nederzettingen in Oostelijk Nederland.

2) B.J. Hekket, 1982. Oostnederlandse Familienamen.

3) GA: Markenarchief van Vorden, toeg.nr. 0366, inv.nr’s 155-158

4) GA: Archief huis Vorden, toeg.nr. 0438, charter nr. 45

5) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen, toeg.nr. 0338, inv.nr. 253

6) na overlijden ouders (moeder 1786, vader 1802), zie RAZ: R.B.S. nr. 780, Dodenboek Nederd. Geref. Gem. Almen 1742-1811

7) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen, toeg.nr. 0338, inv.nr. 254

8) GA: Digilegger (kadaster)

9) ondertr. Vorden 22.02.1635 Henderick Wolterinck, sone van Toenis Wolterinck in de Loecke, met Fijken Jans, dochter van Jan op de Stroot, beijde in Vorden. Cop. 5 Aprilis

10) doop Vorden 16.03.1638 Evert op Wolterinck sijn kint laeten doopen en is genaemt Jenneken

11) doop Vorden 04.07.1647 Evert Wolterinck sijn kint laeten dopen genamt Jan

doop Vorden 28.01.1672 Jan op Wolterink sijn kint laten dopen genaemt Hendrick

overl. Vorden 24.01.1703 Jan Wolterijnck

12) ondertr. Vorden 22.05.1741 Jan Wolterink, j.m.Z. van Henderik op

Wolterink onder Vorden, & Catharina Henderix, j.d. van Hendk. Keijman onder

Warnsveld; hier getrouwt 22 meij

13) overl. Vorden 12.05.1796 Jan Wolterink, begraven den 17 dito

14) overl. Vorden 26.12.1798 Driesken Karkhof, weduwe van Hendrik Brijer (op

Wolterink), begraven den 29 dito

15) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen, toeg.nr. 0338, inv.nr. 253

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

GR

Laatst bijgewerkt

27-9-2014

Overige bijzonderheden

 

Foto's

1-6: collectie Klunder