Beschrijving

Huidige boerderijnaam

ABBINK

Huidig adres

De Leuke 2

Wijk

Mossel

Oudste vermelding

1402 erf tot Abbingh (1), 1484 goed Abbinck (2)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Patroniem, afleiding van Abbe, de Germaanse voornaam Abbo, door assimilatie uit Albo, korte vorm van Albrecht (3)

Andere vermeldingen 

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Abbinck

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie B nr. 363

Bouwjaar

 

Verbouwing

Sloop en nieuwbouw ca. 1886, verbouw 1925 (vaaltstal),  1928, 1953, 1981

Type boerderij

hallehuis

Monument 

 

Eigenaren

Tot 1921: eigenaren Huis Vorden
Vanaf 1921: Familie Arfman

Bewoners

1476: Gerryt Abbinck (4)
1666: Reint Abbink (5)
1672: zoon? Roelof (op) Abbink x Elbrig Willems (6)
1681: weduwe Elbrig Wilmsen 2x Jan Hendrixen (Starinck)
1725: zoon? (7) Hendrik Abbink x Maria Willemsen Burgerink (of Borging)
1757?: zoon Hendrik Abbink (1x1757 Henders Boenink?), 1 (2?)x Reijntjen Hiddink, 2 (3?)x Janna Hoetink
1799: zoons Reint en Jan Abbink (8)
1800 (9): Goosen Termeul 1x Margareta Voskamp, 2x Janna Kamphuizen
1832: neef/knecht Willem Norde x Johanna Jurriana Wenneker
1873: broer Garrit Norde
1890: neef/knecht Garrit Norde x Antonia Maria Esselenbroek
1895: Jan Arfman x Janna Meijerink
1898: weduwe Janna Meijerink 2x zwager Gerhard Arfman
1917: zoon Hendrik Jan Arfman x Reindina Antonia Tjoonk

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland
2) GA (Gelders Archief): Archief huis VERWOLDE, toegang nr. 0556, inv.nr. 1203
en Archief huis HACKFORT, toeg.nr. 0520, inv.nr.461
3) Meertens Instituut, Nederlandse Familienamenbank.  www.meertens.knaw.nl/nfb/
4) GA: Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036. Transcr. Ben Wullink
5) doopboek Vorden: 30.09.1638 "Reijndt Abbinck in de Leucke sijn kint laten doopen genaemt Enneken"
6) doopboek Vorden: 02.11.1672 "Roeloff op Abbink sijn kint laten dopen genaemt Hendrik". In 1679 laat Roelof een dochter Reijntjen dopen (vernoemd naar haar grootvader?)
7) doopboek Vorden: 16.09.1686 "Abbink sijn kint laeten doopen genaemt Hendrik"
8) ECAL: Registratielijst van wapendragende burgers 1799, toeg.nr. 85, inv.nr. 1243
9) GA: Archief huis VORDEN, Pachtboek 1800-1837, toeg.nr. 0438, inv.nr. 71. Vanaf 1800 worden de erven Abbink en TerMeul samen genomen en de pacht
van het Abbink sterk verhoogd; vanaf 1801 wordt TerMeul niet meer genoemd

Bijzondere documenten

Illustratie "Wolterink & Abbink 1900": potloodtekening van het Wolterink (links) en Abbink (rechts) in de Leuke, door professor Johan Hendrik Gallée 1900 (collectie SHBO), telg uit de bekende Vordense burgermeestersfamilie

Opgesteld door

GR

Laatst bijgewerkt 

27-09-2014

Overige bijzonderheden

 

Foto's

1-3: collectie Klunder 2013