Beschrijving

Huidige boerderijnaam

NORDE

Huidig adres

De Leuke 6 (laatste wijkadres D26)

Wijk

Mossel

Oudste vermelding

1476: Norde (goed), Noorde (bouwman) (1)

Oude benamingen

1490: Norde (8)

1494: ten Norden (9)

1496: Norden (10)

ca. 1500: ten Norde, t Norden (11)

Betekenis naam

- toponiem, mogelijk betekenend:

a) '(ten) noorden' (< Middelnl. nort of norden, vgl. norteke ‘Noordwijk’), d.w.z. de noordelijkste boerderij in de Leuke, ten noorden van huize Vorden (4, 5, 6)

b) ‘(plek met) knoestige bomen of boomstronken’ (< *nor-ithi) (6)

- of een voornaam, vgl. Oudduits Nordo, Nor(d)t of Nort(h)e (7)

Andere vermeldingen

1617: Nordekensgoed (3)

1635-1646: Nordeken (lidmaten- en doopregisters van Vorden) (2, 3, 10)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

dat Norde, ’t huis te Vorden

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

sectie B nr. 291

Bouwjaar

 

Verbouwing

herbouw ca. 1883 (12), verbouw 1924 (dwarshuis voor het oude huis gezet), 1945 (achterhuis 4 m. verlengd), 1962, 1990 (sloop vaatstal), 1997 en 2003 (13)

Type boerderij

T-boerderij

Monument

gemeentelijik monument

Eigenaren

1490: Derck Hackforth (14)

1496: broer Jacob van Hackforth x Margriet Hendriksdochter van Essen (10, 16)

1503: Joff van Hackfort (verm. de weduwe) (15)

1504: Henrick van Hacffordt  x Maria Sondagsdochter van Munster (16)

1526: dochters Catharina van Hackfort x Coen van Selbach en Henrica van Hackfort x Haye Ripperda van Farnsum (16)

1533: dezelfde Henrica van Hackfort x Haye Ripperda van Farnsum (16)

1563: zoon Maurits Ripperda (16)

1626: Jacob Ripperda tot Farsum x Steven Anna van Raesfelt (10)

1637: Maurits’ zoon Peter Vincent Ripperda tot Vorden (3)

1656: zoon Maurits Herman Ripperda van Vorden (10)

1715, 1723: dochter Maria Agnes van Gent-Ripperda (10)

1740: neefje Maurits Carel Georg Willem Ripperda x Anna Maria Dorothea van Lintelo (10)

1751: nicht Sophia Amilia Maria van Gent (10)

1764: verre verwant Frederik Wilhelm Rijkgrave van Wijlich en Lottum (10)

1776: Anna Josijna Christijna van Diepenbroeck, wed. Rutger Plegher (8)

1788: zoon Bernard Gutberleth Plegher en mede-erfgenamen (8)

1816: dochter Anna Elizabeth Plegher x Rutger Tobias Snethlage

1823: wed. Anna Elizabeth Snethlage-Plegher (12)

1849: zoon Bernard Gutberleth Snethlage en mede-erfgenamen (12)

1863: Derk Jan Rossel en dochter Antonia Memelink-Rossel (12)

1865: weduwe Berendina Rossel-Groot Obbink en dochter Antonia Memelink-Rossel x Lammert Memelink (12)

1869: Lammert Memelink x Antonia Memelink Rossel en (schoon)moeder Gerritje Memelink-Groot Obbink (12)

1875: weduwe Antonia Memelink Rossel 2x Albert Tjoonk, en schoonmoeder Gerritje Memelink-Groot Obbink (12)

1911: (stief)zoon Lammert Tjoonk x Willemina Angeneta Pardijs (12)

1927: zoon Albert Tjoonk x Willemina Eggink (12)

Bewoners

1503: Bernt (15)

1635: Henrick (Bouwer) of Nordeken x Stijne

1637: zoon? Hendrick op Nordeken

1674: zoon Hendrick (op) Norde x Hermken of Hendersken Jansen Haeijtinck

1684: wed. Hendersken Jansen 2x Derck Evers Wolterinck

1728: zoon Jan Norde x Janna Strooman

1742: zoon Garrit Norde x Fenneken Reerink

1744: Jan Jansen (van de Kremerij) op ’t Norde x Anneken Wanders Roordink

1768: Antonij Meulenbrugge x Harmina Wagenvoort

1782: zoon Gradus Meulenbrugge x Geesken Kruisweg

1820: zoon Jan Willem Meulenbrugge x Janna Olthuis

1856: zoon Jan Hendrik Meulenbrugge x achternicht Janna Reerink

1864: Lammert Memelink x Antonia Rossel

1875: weduwe Antonia Rossel x zwager Albert Tjoonk (wdr Reintjen Rossel)

1892: (stief)zoon Lammert Tjoonk x Willemina Angeneta Pardijs

1927: zoon Albert Tjoonk x Willemina Johanna Eggink

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven, 1476.  Toeg.nr. 001, inv.nr. 1036 (transcr. Ben Wullink)

2) Lidmaten- en doopregisters van Vorden

3) GA: Archief Huis Verwolde. Toeg.nr. 0556, inv.nr. 1220

4) J. Verdam, 1956. Middelnederlandsch Handwoordenboek

5) W.J.J. Pijnenburg & J.J. van der Voort van der Kleij, 1984. Woordenboek Middelnederlands

6) J.C. ter Laak, 2005. De taal van het landschap. Pilotproject Toponiemen in de Berkelstreek. Een verkennend onderzoek naar de bruikbaarheid van geografische namen voor het reconstrueren van de geschiedenis van het Oost-Nederlandse landschap. Amersfoort: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

7) J.K. Brechenmacher, 1963. Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Familiennamen

8) GA: Archief Huis Hackfort. Toeg.nr. 1520, inv.nr. 1980

9) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

10) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811), Kerspel Vorden. Toeg. nr. 0338, inv.nr. 43, 215, 227, 229, 232, 236, 237, 241, 253 (transcr. Ben Wullink)

11) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel van Vorden, ca. 1500. Toeg.nr. 001, inv.nr. 1037 (transcr. Ben Wullink)

12) GA: Digilegger (Kadaster)

13) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nrs. 531, 532 en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 4201, 4202, 4203, 4204

14) GA: Archief Huis Hackfort. Inv.nr. 0520, toeg.nr. 198

15) Familiearchief Norde van de Wenneker: Microfilm zonder bronvermelding (transcr. Ben Wullink)

16) J.H. Hofman, 1899. ‘Het huis te Vorden en zijne bewoners.’ Gelre. Bijdragen en Medeelingen, deel II

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

GR

Laatst bijgewerkt

20-11-2016

Overige bijzonderheden

 

Foto's

1-5: collectie Klunder