BOE 2 Groot Venhorstink Dbw4 2015 N-W
BOE 3 Groot Venhorstink Dbw4 2015 achterdeur
BOE 4 Groot Venhorstink Dbw4 gevelsteen
BOE 5 Groot Venhorstink Dbw4 spoor vml koetshuis
BOE 6 Groot Venhorstink Dbw4 1971
BOE 7 Groot Venhorstink Dbw4 1966
BOE 8 huize Groot Venhorstink onbekend
BOE 9 huize Groot Venhorstink Harmen Norde  1881
BOE 10 huize Groot Venhorstink van der Duyn 1860
BOE 11 huize Groot Venhorstink van der Duyn 1859
BOE 12 huize Groot Venhorstink van Olst 1846
BOE 13 Groot Venhorstink kadastraal  1832
BOE 14 Groot Venhorstink kadastraal 1825
BOE 15 Groot Venhorstink 1832 en heden

Deldensebroekweg 4

Groot Venhorstink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

GROOT VENHORSTINK

Huidig adres

Deldensebroekweg 4 (laatste wijkadres B44)

Wijk

Delden

Oudste vermelding

1378 (1)

Oude benamingen

1378: erf te Venhorst (1), 1494: Veenhorstynck (1), 1476: Venhorstinck (2), ca.1500: Venehorstinck (2), 1663: Groet Venhorstinck (3)

Betekenis naam

met laag hout- of struikgewas begroeide verhoging in het veen (4)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Groote Veenhorstinck, Albert Goeycker

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

1378-1798 (5)

Kadaster 1832

Sectie G nr. 163 en nr. 164 (6)

Bouwjaar (7)

erve:   afgebroken in 1859 en herbouwd op perceel G169 (Deldensebroekweg 2)

landsheerkamer:   rond 1818 verbouwd tot herenhuis

herenhuis:   verbouwd in 1859 en afgebroken in 1872

koetshuis:   gebouwd rond 1866 en in 1872 verbouwd tot boerderij

Verbouwing (8)

1921, 1934, 1964, 1972

Type boerderij

hallehuis, met sporen van het voormalige koetshuis

Monument

 

Eigenaren (5, 7, 9, 10)

landsheerkamer en erve Groot Venhorstink:

1378: Gerhard ter Minckhorst x Elisabeth Mieke van Baer tot Slangenburg (Venhorst)

1424: dochter Mincken van den Minckhorst x neef Frederick van Baer

1431: zoon Dirck van Baer x Agnes Bentinck  (Venhorstinck)

1453: zoon Frederick x1487 Ermgard van Broeckhuysen

1544: dochter Aleyt van Baer x1528 Evert van Brempt

  s.d.: zoon Joost van Brempt

  s.d.:  dochter Lyffart van Brempt x van Eyll

1600: dochter Catrin van Eyll x Joost Wirich Clout (Ve(e)nhorstinck)

1613: zoon Wilhelm Reinier (van) Clout x Anna van Haes

1640: Aelbert Goyker x Aeltien Ridders

1664: zoon Gerart Goyker x Beatrix Gysen

1685: zoon Aelbert Goyker x Johanna Haak

1717: zoon Hendrik Johan Goyker

1727: zuster Beatrix Goyker x Harmen Hasebroek

1753: dochter Maria Hasebroek x Marcelis Straatman

1762: Lambert Welmers x Maria van Meghen

1789: zoon Hendrik Arnold Welmers x Geertruid Anna Helena van Dam

 

huize en erve Groot Venhorstink (1832: G164 en G163):

ca. 1818: Philip Carel van Hamel x Henriette Joanna Ardesch

1857: Albertus Makkink x Jenneken Muijderman

1859: Godard Anne Gerard van der Duijn van Maasdam x Louise Maria Elisabeth Sassen en zoon Godert Alexander Gerard Philip van der Duijn

1859: afbraak erve Groot Venhorstink (G163)

1865: wed. Louise Maria Elisabeth van der Duijn van Maasdam-Sassen

1866: Johannes Gerdes Oosterbeek x Anna Maria Petronella Oosterbeek

1870: Eduard Wessel Tack x Berendina Anna Maria Gezina Pennink

1872: afbraak huize Groot Venhorstink (G164)

 

koetshuis > boerderij:

1872: Goosen Norde x Gerharda Johanna Tjoonk

1898: zoon Harmen Norde x Pietjen Johanna Groot Jebbink

1935: wed. Pietjen Johanna Norde-Groot Jebbink

Bewoners

erve  Groot Venhorstink (1832: G163):

1638: Claes op Groot Veenhorstinck x Berentien Haskes (11)

1639: dochter Willemken Claessen x Roelof  Willems Obbekinck (op Groot Venhorstink)

1681: Gosen op Grote Venhorsting

1717: Jan Everts op het Grote Venhorstinck x Geertruijd Stigts

1725: Gosens op Grote Venhorsting

1742: E(n)gbert op Grote Venhorstink

1742: zoon Derk E(n)gberts x Aaltjen Memelink

1756: Jan Theunissen x Elsken Garretsen

1759: Lambert Olijslag x Geertjen Pelskamp

1763: Berent Heijink op Groot Venhorstink

1763: Reijnt Hesselink x Dersken Vaalverink

1769: Berend Hissink x Geertruid Groot Bramel

1791: weduwe Geertruid Groot Bramel

1804: zoon  Albert Hissink 1x Janna Garmel 2x Willemina Klein Hietink

1844: zoon Jan Berend Hissink x Harmina Hendrika Kelholt

1859: afbraak

 

koetshuis >  boerderij:

1872:  Goosen Norde x Gerharda Johanna Tjoonk en vader Willem Norde 

1898: zoon Harmen Norde 1x Margarita Groot Jebbink, 2x schoonzuster Pietjen Johanna Groot Jebbink

1935: weduwe Pietjen Johanna Norde-Groot Jebbink

Bijzonderheden omgeving boerderij

- Combinatie van de kadastrale kaart van 1832 en een luchtfoto van GoogleEarth (foto 15) toont aan dat het voormalige herenhuis (G164; ontstaan uit de landsheerkamer van het erve Groot Venhorstink) en het erve (G163; in 1832 met 4 bijgebouwen) heeft gelegen ten noordoosten van de huidige boerderij

-  De huidige boerderij bevat nog elementen van het oude koetshuis, dat was gebouwd op de plek van twee bijgebouwtjes van het oude erve  (zie foto 15)

-  In vroeger tijden werd het Groot Venhorstink bereikt vanuit het noorden, via de Venhorstinkweg (zie illustratie 13)

-  zie ook Groot Venhorstink erve 2 (Deldensebroekweg 2) en Klein Venhorstink (Lankampweg 2/4)

Bronnen

1)  B.H. Slicher van Bath, 1977 (1944). Mensch en Land in de Middeleeuwen Bijdrage tot een Geschiedenis der Nederzettingen in Oostelijk Nederland

2)  GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Toeg.nr. 0001, inv.nr’s 1036 en 1037 (transcriptie Ben Wullink)

3)  GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nr. 44 (transcriptie Ben Wulink)

4)  M. Schönfeld, 1980. Veldnamen in Nederland, p. 33

5)  J.J.S. Sloet en J.S. van Veen (eds.). 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het Kwartier van Zutphen

6)  Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland. 2011.Kadastrale Atlas Gelderland 1832: Vorden

7)  Kadaster (Digilegger)

8)  ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nrs 1523 en 1529

9)  Jan Harenberg. 1999. ‘Het Landgoed Venhorstink, te Vorden.’ In: Vordense Kronyck 17, 1: 4-10

10)  Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland. 2011.Kadastrale Atlas Gelderland 1832: Vorden

11)  RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nrs 17, 223 en 240 (transcr. Ben Wullink)

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

GR

Laatst bijgewerkt

24-05-2015

Overige bijzonderheden

In de 15e eeuw bestonden de erven Groot Venhorstink en Klein Venhorstink reeds naast elkaar, de eerste als eigendom van een externe eigenaar, de tweede in handen van de bewoners zelf. Beide erven werden vaak alleen aangeduid met “Venhorstink”, hoewel Klein (Luttken) Venhorstink reeds in 1429 wordt vermeld, en de vroegste vermelding van Groot Venhorstink dateert van 1663

Foto's

1-4:   collectie Klunder

4:   gevelsteen GN x GJT (Goosen Norde x Gerharda Johanna Tjoonk)

5:   spoor van voormalige koetshuisdeur in de noordelijke binnenmuur

8:   kopie van een afbeelding van onbekende hand en datum

9:   tekening uit 1881 van Harmen Norde, vlgs overlevering het 9 jaar eerder afgebroken huis voorstellende; vermoedelijk niet geheel waarheidsgetrouw  

10 & 11:   tekeningen uit 1860 van de hand van gravin van der Duyn van Maasdam. Dit kan alleen de echtgenote van de eigenaar zijn geweest (Louise Maria Elisabeth gravin van der Duyn van Maasdam-Sassen) en niet de zuster (Anna Elisabeth Maria barones vd Duyn) of het nichtje (Maria Anna Elisabeth barones vd Duyn), zoals verondersteld op de website van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD)

12.   tekening uit 1846 van Gerrit van Olst, vanaf 1834 enkele jaren woonachtig op huize Groot Venhorstink

13 & 14:   kadastrale situatie omtrent  1825 en 1832, met de Venhorstinkweg (1825)

15:   Marinus Regelink: kadastrale kaart van 1832 gelegd over een luchtfoto van GoogleEarth