BOE Wonnink aquarel 1948

Deldenseweg 1

Wonnink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

WONNINK

Huidig adres

Deldenseweg 1 (laatste wijkadres B 102)

Wijk

Delden

Oudste vermelding

1405: erve to Wanningh (1)

Oude benamingen

Wennink, Wonnick, Wonnijnck, Wonnynck, Wonninck

Betekenis naam

Mogelijk  < voornaam 'Waning' of  'Waninc' + -ink= behorende tot, zoon van (2)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Wonninck, goed, Delden [an 't huis te Hackfort]

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie H nr. 117

Bouwjaar

1898 (3)

Verbouwing

1950

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door rieten wolfsdak met aan de onderzijde een strook pannen

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

1575-1981: 10 generaties Van Westerholt tot Hackfort

1981: Vereniging Natuurmonumenten

Bewoners

1533: Willem Wonnijnck (4)

1622-1637: Berent Bartolsen boer op Wonnick en zijn vrouw Elsken Gerrits (5)

1637-1661: Bartelt Wo(o)ninck (a) x Tonnijsken Smijinck [laten 7 kinderen dopen]

1671-1675: zoon Jan op Wonnink x Aeltien Haselo [laten 3 kinderen dopen]

ca. 1713-1720: Daniel Waenders (later Wonnink) (b) x Gerritien Hendriks

1720-1728: Jan Gerritzen/Soerink/Wonnink (geb. Zwiep) x Jenneken Jansen

1729: Jenneken Jansen, wed. Wonninks 2x Jan Gerritsen Grevenslag (geb. Lochem)

1762-1797: (stief)zoon Hendrik Jan Wonnink 1x Janna Kettelerije, 2x Hendrika Hoogkamp

1800-1819: zoon Garrit Jan Wonnink x Hendrica Geertruij Windenbarg

1820-1841: dochter Hendrika Johanna Wonnink x Reint Wonnink (z.v. Jan Wonnink x Geesken Horst)

1841-1869: wednr. Reint Wonnink 2x Hendrika Bouwmeester

1869-1872: dochter Hendrika Johanna (uit 2e huw. van Reint) x Harmen Wissels

1872-1890: Derk Hiddink  (geb. Voorst) x Johanna Willemina Ilbrink

1890-1918: zoon Jacob Hiddink x Gerritdina Regelink

1918-1939: zoon Derk Willem Hiddink x Gerritjen Barink

 

Bijzonderheden omgeving boerderij

Schouw uit de jaren '30 van de 19e eeuw

Bronnen

(1) B.H. Slicher von Bath, 1944/1977. Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage aan een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

(2) B.J. Hekket, 1982. Oost-Nederlandse familienamen

(3) C.J. Kolman et al., 1998. De boerderijen op het landgoed Hackfort, bouwhistorische inventarisatie i.o.v. Vereniging Natuurmonumenten

(4) RAZ, ORA Scholtambt Zutphen, 0338, inv.nr. 217 (transcriptie Ben Wullink)

(5) Ibidem, inv.nr. 226

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

25-02-15

Overige bijzonderheden

(a) Bartelt is in 1661 getuige in een civiel proces (Arch. Scholtambt Zutphen in OTGB jrg. 2 1985, nr. 4, p. 64

(b) Daniel Waenders noemt zich Wonnink bij vestiging op deze boerderij, in 1720 vertrekt het gezin naar Straatman/Stroetman(?) en dan heet hij Straatman, later nog Kleijn Hammink en Hassink

Aquarel , geschilderd door J.H. Wilmink, 1948

Foto's

nr. 1: Coll. Gerard W. Klunder, Vorden, nr. 2: in bezit van mw. T. Ridt-Rietman