BOE 2 Vroessink bouwtekening 1960
BOE 3 Vroessink 1e helft 20e eeuw
BOE 4 Vroessink sluitsteen
BOE 5 Vroessink herenhuis 1860
BOE 5a  Vroessink 1855
BOE 6 Vroessink landgoed 1832
BOE 7 Vroussingh 1631

Deldenseweg 6

Vroessink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

VROESSINK

Huidig adres

Deldenseweg 6

Wijk

Delden (laatste wijkadres B34)

Oudste vermelding

1382: Vroessinch, erf  (1)

Oude benamingen

1476: Fruessinck (2); 1631: Vroussingh (3); 1679: Fruessinck (4); 1701: Vroessinck (4)

Betekenis naam

voornaam Frodizo (diminutief van Froda) < frod 'vroede, verstandig' (5, 6)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Vruissinck, Gerrit Francken

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie H nr. 350

Bouwjaar

ca. 1840

Verbouwing

1884: brand, sloop en nieuwbouw (12)

1960 en 1980: verbouw (13)

Type boerderij

hallenhuis

Monument

 

Eigenaren(14)

1646: Gerrit Francken (7)

1679: Gerrit Francken x Henrisken Creijenvenger, als erfgenamen van Albert Lansinck x Gerritien Croesen, verkopen aan Adriaan Valck (4)

1764: kleinzoon Evert Ludolph van Heeckeren tot Waliën verkoopt aan Jan Haesebroeck (8)

1829: dochter Hermanna Haesebroeck x Antoni Lindeman (8)

1843: Jacob Jan Storm van 's Gravesande x Diederika Johanna Glashorst (8)

1849: Constance Ernestine Theodora Staring (8)

1874: Teunis Regelink x Maria Zweersina Addink (9)

1875: Everdina Charlotta Jacoba Wilbrenninck x A.A.E.J.R. Brantsen (9)

1904?: Jan Willem Eijerkamp x Gerritje Smallegoor (9)

1915: Garrit Rossel (9)

Bewoners

1705: Derck Jansen op Fruissinck (4)

1718: zoon Hendrik Derksen 1x Bertjen Bastiaens Meijerink, 2x Eva Hammink

1733: wed. Eva Hammink 2x Berend Weenink

1768: Heijtink

1776: Albert Hissink

1793: Jan Lucas Sletterink x Maria Voermaag

1797: Garrit Garritsen Regelink alias Vroessink x Janna Derksen Jansen

1821: wed. Janna Derksen Jansen

1824: zoon Garrit Jan Regelink x Stijntje van Goor

1861: zoon Teunis Regelink x Maria Zweersina Addink

1875: Gerrit Jan Eijerkamp x Harmina Kornegoor

1906: zoon Jan Willem Eijerkamp x Gerritje Smallegoor

1912: zuster Janna Willemina Eijerkamp x Hendrik Harmsen

1918: Garrit Rossel x Johanna Arfman

Bijzonderheden omgeving boerderij

Bij de boerderij stond vroeger een herenhuis (perceelnr. 348 rechts; vermoedelijk gebouwd in de 18e eeuw (10), en afgebroken in 1871). Het geheel, bestaande uit  boerderij, herenhuis en omliggende percelen, vormde een landgoed(je). Op de kadastrale perceelskaart (11) is te zien dat de huidige boerderij iets ten noorden van de oude (perceelnr. 350) is herbouwd, en dat het herenhuis vlak achter de huidige, tweede  bedrijfswoning was gelegen. Alleen het toenmalige koetshuis (perceelnr. 348 links) is bewaard gebleven en doet thans dienst als schuur.

Bronnen

1) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

2) GA: Archief Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036 (transcriptie Ben Wullink)

3) GA: Archief Hof van Gelre. Toeg.nr. 0124, inv.nr. 5217

4) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 234, 235, 252 (transcr. Ben Wullink)

5) B.J. Hekket, 1982. Oost Nederlandse Familienamen

6) J. Verdam, 1956. Middelnederlandsch Handwoordenboek

7) RAZ: Collectie Gerard Kreijnck (1676-1691). Afschrift van een Verpondingskohier van het Graafschap Zutphen over de Periode 1643-1651, met index ca. 1690. Toeg.nr. 0141, inv.nr. 22

8) Huisarchief Wildenborch

9) GA: Digilegger (Kadaster) 

10) Henna ter Vrugt Tiessink (pers. comm.)

11) Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland, 2011. Kadastrale Atlas Gelderland 1832: Vorden

12) ECAL: Anon., s.d. Notities uit het Bevolkingsregister en gemeenteraads-verslagen van Vorden

13) ECAL: Archief Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529

14) Stedelijk Museum Zutphen

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

GR, m.m.v. Judith Lettink

Laatst bijgewerkt

13-04-2015

Overige bijzonderheden

Kadastrale kaart landgoed Vroessink 1832 (11): 342 akkerbos, 343 weiland, 344 akkerbos, 345 berg & erf, 346 weiland, 347 boomgaard, 348 huis, schuur & erf (herenhuis), 349 tuin, 350 huis & erf (boerderij), 351 boomgaard, 352 allee, 355 water als bos, 356 grond van vermaak, 357 water, 358 allee, 359 water als bos, 360 bos, 361 water als bos

Foto's

1. Vroessink 2009: collectie Klunder

2. Vroessink 1960: bouwtekening (13)

5. Vroessink herenhuis: aquarel uit 1860 van huize Vroessink van de hand van Ernestine van Panhuys, nichtje van de toenmalige eigenares van het Vroessink (14)

5a: Vroessink 1855: vermoedelijk van de zelfde hand als 5 (8)

6. Vroessink landgoed 1832 (11)

7. Vroussingh 1631 (3)