Zoeken

Sociale media

Submit to FacebookSubmit to Twitter
 
BOE Kerkhof-Leunk-Tichelman-deBiele

Hackfortselaan 0

Het Venne
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

Het VENNE (a)

Huidig adres

Voorheen op één erf met Kerkhof, ten oosten van Hackfortselaan 2 (zie overlay)

Wijk

Hackfort/Veldwijk

Oudste vermelding

1494: ten Vene, erf (1)

Oude benamingen

Ten Vene, Fen(n)e, het Veen, Ven(n)eman, Vennemanshof

Betekenis naam

veldnaam

Andere vermeldingen

1504: ten Vene (2); verponding 1663/64: Veneman

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Dat Veene, 't huis te Hackfort

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie I nr. 464: één erf, twee huizen (4):

1. 't Fenne, Veneman, in 1832 al geroyeerd (3)

2. Kerkhof

Bouwjaar

 

Verbouwing

 

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

1504: Huis Vorden (2)

1702: Huis Hackfort (2)

Bewoners

<1637-ca. 1644: Ger(r)it op het Venne/op het Veen bij het huijs Hackfort

1645: zoon Jan Gerrits op het Vene  bij Hackfort

1661: Luckes op het Fene x Enneken Roelefs

1677: Frerick Venneman

1691: Gerrit Venneman x Beerentjen Jansen

1711: Derck op het Venne

1716: Hermen Venneman/Harmen op het Fenne alias Herman Stephens Bouwmeester x Anneken Berents Makkink

1732: Berent Aelberts, boer op het Venne x Gerritjen Polman (a) (5)

1762: Steven Bouwmeister op 't Fenne x Berentjen Grevenslag

Bijzonderheden omgeving boerderij

(a) Het Venne moet tussen 1770 en 1787 afgebroken zijn, want de boerderij komt niet meer voor in het taxatierapport van Huis Hackfort van 1787 (6)

Bronnen

(1) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en land in de Middeleeuwen. Een bijdrage aan de geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

(2) F. Keverling Buisman (red.), 1998. Hackfort, huis & landgoed

(3) Kadastrale Atlas Vorden 1832

(4) G. Dijkhuizen, Uitbreiding Kadastrale atlas 1832 Vorden

(5) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Gerichtssignaten. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 106 [transcriptie BW]

(6) GA: Archief Huis Hackfort.Toeg.nr. 0520, inv.nr. 502

Bijzondere documenten

(a) In 1734 werd er door de Heer van Hackfort beslag gelegd op de goederen van Berent en Gerritjen op het Venne vanweg een pachtachterstand; op 20-04-1734 volgde er een verkopinge. [zie: www.vordensverleden.nl/boerderijen/Venne]

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

11-12-2017

Overige bijzonderheden

De huidige boerderij Venneman, ook Kerkhof aan de Weidemanweg 4 verwijst naar de afgebroken  boerderijen Venne en Kerkhof aan de Hackfortselaan

Foto's

Overlay van kadasterkaart 1832 met GoogleMaps: Gerard W. Klunder, Vorden