BOE Kerkhof-Leunk-Tichelman-deBiele

Hackfortselaan 0

Kerkhof
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

KERKHOF (a)

Huidig adres

Voorheen ten oosten van Hackfortselaan 2 (1) (laatste wijkadres C 10)(zie overlay)

Wijk

Hackfort/Veldwijk

Oudste vermelding

1494: Karckwick, erf (2)

Oude benamingen

Ten Kerkhoven, Karkhof, Kerckhof

Betekenis naam

 

Andere vermeldingen

1504: unde dat erf ten vene ten Kerkhoven (3)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 't Kerkhof

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie I nr. 464: één erf, twee huizen (4)

1. 't Fenne/Venneman, Vennemanshof (in 1832 al geroyeerd, zie Kadastrale Atlas 1832 Vorden)

2. Kerkhof

Bouwjaar

< 1787 (5)

Verbouwing

 

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

1504: Huis Vorden (3)

1509: Margareta van Essen, wed. Jacob van Hackfort (6)

1529: Bernt van Hackfort x Margareta van Egmont (6)

1702-1889: 7 generaties Van Westerholt tot Hackfort

Bewoners

< 1640: Jan op het Kerckhof

1646-1673: Eg(g)bert op Kerckhof

1688-1697: Derk Hendrix op Kerkhof

1715-1743: Hendrick op het Kerckhof 1x Geertjen Aerentsen, 2x Gerritjen Teunissen Voortman

1743-1749: dochter Geertruij/Geertjen Hendricks Kerkhofs x Jan Evertsen op Kerkhof

1779-1822: Arend (Kerkhof) Rouwenhorst x Janna van Til op 't Kerkhof

1822-1854: zoon Garrit Jan Rouwenhorst x Harmina Groot Lebbink

1854: zoon Jan Rouwenhorst x Willemken Kraasenbarg

Bijzonderheden omgeving boerderij

(a) de boerderij werd afgebroken in 1889

Bronnen

(1) R. Kater et al., 1996. Boerderij- en veldnamen in Vorden

(2) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en land inde Middeleeuwen. Bijdrage aan een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

(3) F. Keverling Buisman (red.), 1998. Hackfort, huis & landgoed

(4) Grietje Dijkhuizen, Uitbreiding Kadastrale Atlas 1832 Vorden

(5) GA, Archief Huis Hackfort, toeg.nr. 520, inv.nr. 132

(6) RAZ, ORA Scholtambt Zutphen, toeg.nr. 0338, inv.nrs. 215 en 217 [transcriptie Ben Wullink]

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

22-02-16

Overige bijzonderheden

De huidige boerderij Venneman, ook Kerkhof aan de Weidemanweg 4 verwijst in haar naamgeving naar de afgebroken panden Kerkhof en Venne(man)(shof) aan de Hackfortselaan

Foto's

Overlay van kadasterkaart 1832 en Google Maps: Gerard W. Klunder, Vorden