Heegherhoek 2

Brinkerhof
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

BRINKSHOF, voorheen BRINKERHOF

Huidig adres

Heegherhoek 2

Wijk

Hackfort/Veldwijk (laatste wijkadres  C 19)

Oudste vermelding

1501 (1)

Oude benamingen

Brincker(s)ho(o)f(f), Brinckerhofstede

Betekenis naam

Brinker: vermoedelijk samenstelling van 'brink' en 'heri' = leger, menigte, volk.
Een 'brink' is een open ruimte bij een erve of in een dorp. De eigenlijke betekenis van 'brink' was echter 'rand', voornamelijk grasrand, daaruit ontwikkelt zich de betekenis 'grasveld'  (2)

Andere vermeldingen 

1647: Brinckerhof  katerstede

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Brinckerhof, huysken

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie I nr. 365

Bouwjaar

1898, op de plaats van een vroegere boerderij

Verbouwing

1974 tot burgerwoning: de buitenkant is een kopie van de boerderij uit 1898

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door wolfsdak met pannen

Monument 

 

Eigenaren

1501: Herman Meijerinck en zijn vrouw Alijt (1)

1533: Willem Wonnijnck verkoopt aan Wolter Schutte (1)

1611: Johan Yoistinck c.s. verkopen aan Gerrit Paradis en Hendrixken (1)

1637: Hendrik Jellig en Jenneken Vierbrinck verkopen 1/8 deel aan Tonnis Stennesen (Stevensen?) en Barbara Derxen (1)

1646: Mr. Cuiper (3)

1647: Gerrit Berents en Geertien/Sweertien Stevens kopen  1/20 en 1/25 deel van de hofstede (1) en Henderick van Westerholt koopt ¼ deel van Anna Paradies, haar schoonzoon Berend Evers en diens dochter Maria Berends (1, 4)

1652: Gerrit Berents en Geertien Stevens kopen nog 1/10 deel erbij (1)

1692: Albert Veldinck en Sweertien Brinckerhof verkopen ¼ deel aan Berent op 't Voorde en Grietjen (1)

1832: B.F.W. van Westerholt

1855: zuster J.P.W. van Westerholt tot Hackfort, douar. E.H. baron van Ittersum

1861: dochter L.C.E.M. van Ittersum, echtgen. H.A.D. Coenen

1901: zoon F.A. Coenen van den Oosterhoff

1921: Jacob Korenblek (op Brinkshof) (5)

Bewoners

ca. 1500: Frenne Brinckerhof (6)

1569: Herman, de boer op Brinckershof (7)

1577: Hermen Brinckerhof x Aeltjen Addincks (1)

1642: Borgert/Borchart op Brinckerhof [laat een kind dopen, Harmen]

1649-1656: Gerit op Brinckerhof [laat 2 kinderen dopen, Hendrick en Steven]

1669-1678: Jan op den Brinckerhoof/Brinckerhof [2 dochters trouwen]

1692-1697: Jan Brinckerhof, wednr. van Geesken Greutinck  2x Marrie Albers

1703-1732: Hermen op Brinkerhof

1736-1760: dochter Geertjen Harmsen x Jan Arends Jebbink op ’t Brinkerhof

1760-1793: dochter Hermina Brinkerhofs x Jan Addink

1793-1819: dochter Elsken Brinkerhof x Marten Haverkamp

1819-1828 : wednr. Marten Haverkamp

1829-1872: Jan Hendrik Korenblek 1x Teuntjen Haverkamp, 2x Harmina Oortgiezen

1872-1909: Antonij Korenblek x Hendrika Alberdina Zweverink

1909-1912: wed. Hendrika Alberdina Zweverink met kinderen

1912-1939: Jan Korenblek x Jenneken Haaring

Bijzonderheden omgeving boerderij

volgens mondelinge informatie van de bewoners  in 2014 was de boerderij in 1898 slecht gebouwd zonder een behoorlijk fundament

Bronnen

(1) RAZ, 0338 ORA Scholtambt Zutphen , inv.nrs. 215, 217 ,221, 225, 229, 230, 231, 235 [transcriptie Ben Wullink]

(2) B.J. Hekket, 1975. Oost Nederlandse familienamen

(3) Kreynck, folio 332

(4) GA, 0520 HACKFORT inv.nr. 499

(5) GA, Digilegger (Kadaster)

(6) GA, 0001 Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Schattingslijst in het kerspel Vorden (ca. 1500?), inv.nr. C3-1037 [transcriptie Ben Wullink]

(7) RAZ, 0338 ORA Scholtambt Zutphen. Gevallen breuken, inv.nr. 300 [transcriptie Ben Wullink]

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt 

08-11-15

Overige bijzonderheden

 

Foto's

Coll. Fam. Ambagtsheer