BOE bouwtekening Norde 1929

Hengeloseweg 2/4

Norde
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

NORDE

Huidig adres

Hengeloseweg 2/4 (laatste wijkadres B2 en B 3)

Wijk

Delden

Oudste vermelding

1741 (1)

Oude benamingen

Norden

Betekenis naam

de noordelijkst gelegen boerderij in de wijk Delden

Andere vermeldingen 

Nordeman (2), Nodde (3), de Boomkweker

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Reynt Smeynx hofstede

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

sectie H, nr. 5

Bouwjaar

 

Verbouwing

1881, 1929 na brand (4)

Type boerderij

sinds 1929 burgerwoning

Monument 

 

Eigenaren

1667: Gerhardt Gotinck (5)
1780: Jan Hendrik Brass (van huis Kiefskamp) (2)
1832: Harmanus Rossel
1880: zoon Harmanus Rossel, daarna wed. Jenneken Rossel-Wissels, daarna dochter Derkje Rossel en cons.
1905:  Antonie Regelink (4)
1907: A.A.E.J.R. Brantsen (4)
1907: Jan Bielderman, metselaar en landbouwer
1929: zoon Hendrik Jan Bielderman
1937:  J.W. Albers

Bewoners

1741: Jan (Jansen) op Norden x Anneken Rourinck
1754: Berend Waenders Regelink/Nordeman x Janna Jansen
1788-1818: zoon Garrit Jan Nordeman x Reintjen Memelink
1818: Harmanus Rossel, klompenmaker, boomkweker, landbouwer x Driesken Mispelkamp
1866-1880: zoon Harmanus Rossel x Jenneken Wissels
1881-1893: wed. Jenneken Wissels x Hendrik Jan van der Horst
1883-1885: wednr. Hendrik Jan van der Horst x 2. Willemina Borgman, 3. Johanna Harmina Uenk
1893: Hendrik Hengeveld x Antjen Halterdijk
1904: Derkjen Nijhoff, wed. Nijenhuis
1906: Jan Bielderman x Lammerdina Brandenbarg
1929: zoon Hendrik Jan Bielderman x Aaltje Nijhuis

Bijzonderheden omgeving boerderij

vlgs. mondelinge overlevering zou er nog een huis/boerderijtje aan de noordzijde van het huidige pand hebben gestaan: het is niet duidelijk of dat mogelijk het 'oude' Norde was
de oude boerderij, voorloper van het huidige huis, stond parallel aan de Hengeloseweg met de voorkant gericht naar het zuiden; eind jaren 20 was er aan de westzijde hiervan een keuken + slaapkamer aangebouwd met plat dak;
na de brand in 1929 is het gedeelte met het platte dak gehandhaafd en is de burgerwoning gebouwd op de oude fundamenten van de boerderij

Bronnen

(1) ORA, Breukenboek sub kerspel Vorden 1545-1811
(2) Grietje Dijkhuizen,Uitbreiding Kadastrale Atlas 1832 Vorden
(3) DTB Vorden
(4) GA, Digilegger Historisch Kadaster
(5) RAZ, Archief van het Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 338, inv.nr. 233, transcriptie Ben Wullink

Bijzondere documenten

plattegrond bij de bouwtekening van 1929, zie afbeelding

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt 

3 dec 14

Overige bijzonderheden

 

Foto's