BOE eelmerink foto gevelsteen

Het Eelmerink 2 en 2a

t Eelmerink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

 't EELMERINK

Huidig adres

Het Eelmerink 2 en 2a (laatste wijkadres C 23, daarna Strodijk 3)

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1450: Elmarinckguet (1)

Oude benamingen

1494: Gelmerynck, erf (2)

Betekenis naam

uitgaande van de vroege benaming Gelmerynck is het vermoedelijk een patroniem; de voornaam Gelmer/Gelmar betekent ongeveer 'beroemd door zijn vergelding' + -ynck 'zoon van', 'behorende tot' (3)

Andere vermeldingen 

Elmerink

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Eelmerinck, goed

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

sectie K nr. 20

Bouwjaar

1917: herbouw (4)

Verbouwing

1886; 1888: vereniging met de kamer

Type boerderij

 

Monument 

 

Eigenaren

1450: kapittel van St. Pieter, Utrecht (1)
1780: J.W. Noortwijk (5)
1832: B.F.W. van Westerholt tot Hackfort
1861: zuster J.P.W. van Westerholt tot Hackfort (4)
daarna zoon F.A. baron van Ittersum
1868: Harmanus Rouwenhorst
daarna zoon Hendrik Jan Rouwenhorst
1917: schoonzoon Hermanus Verstege
1928: schoonzoon Johan Gerhardus Vlogman

Bewoners

1450: Beernt Elmarinck (1)
1623: Goosen Eelmerinck x Geertjen Egginck (6)
1640-1646: Ge(u)rt Eelmerinck [laat Berent en Lisebet dopen]
1688-1708: Reijnt Elmerink [dochter Willemken Reijntsen trouwt]
1713-1714: Harmen/Hermen op het Eelmerinck [zoon Jan trouwt en dochter Dersken Hermsen]
1729-1734: dochter Dersken Hermsen x Evert Eelmerink
1741-1772: zoon Jan Everts op Eelmerink x Hilleken Wanders
1772-1785: zoon Evert Eelmerink x Teuntje Hendriks
1785: neef Willem Velhorst op Eelmerink x Berendina Stroman
1806: Jan Willem Geessink met 4 kinderen/Hendrik Jolink x Maria Rouwenhorst
1813: Jan Brandenbarg x Henders Hammermans
1830-1866: wed. Maria Rouwenhorst x Harmanus Rouwenhorst
1866: zoon Hendrik Jan Rouwenhorst x Grada Aleida Klomps
1907: dochter Harmina Rouwenhorst x Hermanus Verstege
1928: dochter Willemina Verstege x Johan Gerhardus Vlogman

Eelmerink kamer(s):
1806: Marten Klein Bramel x Grada Enzerink
1813: Jan Willem Geessink; zoon Derk Jan Geessink x Fredrica Daniels
1830: Jan Karssenbarg x Teune Bonk
1907: Hendrik Lievestro; Geert Zwollo x Gerritjen Schiesborn
1907-1921: Johan Schouten x Anna Maria Rouwenhorst
1909: Gerrit Jan Begieneman x Hendrika Alberdina Beeftink

Bijzonderheden omgeving boerderij

er waren meerdere kamers die door huurders bewoond werden (zie hierboven)

Bronnen

(1) Utrechts Archief, 0220 Kapittel van St. Pieter, inv.nr. 1012-a, regestnr. 1151, charter
(2) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage aan een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland
(3) J. van der Schaar, 1975. Woordenboek van voornamen
(4) GA, Digilegger (Kadaster)
(5) G. Dijkhuizen, Uitbreiding Kadastrale Atlas 1832 Vorden
(6) RAZ, Archief van het Schoutambt Zutphen, arch.nr. 0338, inv.nr. 226, transcriptie Ben Wullink

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt 

03-12-2014

Overige bijzonderheden

gevelsteen met datum 9 maart 1916

Foto's

fam. Vlogman