Hoekendaalseweg 0

Bijenhof
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

BIJENHOF (a)

Huidig adres

Voorheen Hoekendaalseweg, ten westen van Kruisdijk 5 (zie overlay)

Wijk

Hackfort/Veldwijk

Oudste vermelding

1638 (1)

Oude benamingen

1663: 't Bienhoff (2), Biienhof, Beijenhof, Bijenhol

Betekenis naam

Mogelijk stonden de bijenkasten van Huis Hackfort hier

Andere vermeldingen

In 1787 wordt Bijenhof een katerstede genoemd (3)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Den Bijenhol, tot Hackfort

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie I nr. 61

Bouwjaar

< 1787

Verbouwing

 

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

1646: Huis Hackfort

1780: de grond is van Huis Hackfort met recht van opstal, de eigenaar hiervan wordt niet vermeld (3), maar moet Garrit Jan Schimmel zijn geweest (zie bewoners)

1832: huis en grond B.F.W. Van Westerholt tot Hackfort (4)

Bewoners

< 1638: Henrick Roulefsen op den Bijenhoff [zijn wed. Trine Hendrixssen hertrouwt op 11.2.1638]

1645: Arent Wunekinck op Bijenhof

1646: Hendrik op Bijenhof

1653: Arent Wenninck op Biienhof

1676-1678: Gosselijck op Bienhof

1705-1724: Harmen/Hermen Bienhof/op den Bijenhof

1724-1761: dochter Machtelt Harmsen x Garrit Aelbertsen (z.v. Aelbert op het Grote Germel) op 't Bijenhof

1763-1797: Garrit Jan (Schimmel) Bijenhof x G(erh)ardina Voermaag

1797-1809: wed. G(erh)ardina Voermaag

1809-1851: zoon Hendrik Jan Bijenhof x  Jenneken Borgman

1861-1866: Gerrit te Waarle x Hendrika Kamperman

1870-1892: Willem Kostede x Anneken Langemaat

 

Bijenhof kamer:

1861-1886: Reint Kijskamp x Dina Boluit

1886-1892: zoon Hendrik Jan Kieskamp x Johanna Christina Hissink

Bijzonderheden omgeving boerderij

(a) laatste bewoning 1892, daarna afgebroken

Door de voormalige bewoners van het Wevershuis of Klein Bijenhof, Kruisdijk 5, is er op de plaats waar Bijenhof heeft gestaan veel puin in de grond gevonden (5)

Bronnen

(1) Trouwboek Vorden

(2) J. Renema, “Een Vordense Verpondingslijst” in: OTGB jrg.17, nr.3, 2000, pp. 96-102

(3) GA, Archief Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 132

(4) G. Dijkhuizen,Uitbreiding Kadastrale Atlas 1832 Vorden

(5) Pers. comm. D.J. Hogeslag

Bijzondere documenten

In 1964 werd een vuistbijl (Felirechteckbeil) uit 3000-2000 v.Chr. aangetroffen; eerder al was een hamer, type Muntendam uit ca. 1000-300 v.Chr. gevonden  [beide voorwerpen staan geregistreerd bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort] (5)

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

28-02-16

Overige bijzonderheden

 

Foto's

Overlay van kadasterkaart 1832 en Google Maps: Gerard W. Klunder, Vorden