BOE Haverkamp6
BOE Haverkamp7

Hoekendaalseweg 1

De(n) Haverkamp
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

De(n) HAVERKAMP

Huidig adres

Hoekendaalseweg 1

Wijk

Hackfort/Veldwijk [laatste wijkadres C 43]

Oudste vermelding

1744 (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Veldnaam: een kamp is een dekzandrug

Andere vermeldingen

1744: Havercamp

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie I nr. 581

Bouwjaar

< 1825 (2)

Verbouwing

 

1876: ingrijpende verbouwing van de boerderij, wel met hetzelfde grondplan blijkens de kadastrale minuut van 1825 (2)

1984: na een ingrijpende verbouwing (arch. Methorst) werd de boerderij tot woonhuis bestemd (3)

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door rieten wolfsdak met aan de onderzijde een strook pannen

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

1780: Wed. ter Maten/Termaten (4)

1832-1981: 5 generaties Van Westerholt tot Hackfort

1981: Ver. Natuurmonumenten

Bewoners

1744: Harmen Henderiks Brandenborg op den Havercamp x Maria Jansen Pasman

1756: Ant(h)onij (Klein) Bramel alias Anthonij Haverkamp (a) x Berendina Janssen

1796: zoon Gerret/Garrit Jan Haverkamp x Gar(ri)tjen Evers

1817-1827: wed. Gar(ri)tjen Evers 2x Jan Gaijkhorst

1827-1856: (stief)dochter Janna Haverkamp x Jan Garritsen

1856-1895: dochter Garritjen Garritsen x Willem Rouwenhorst

1895-1907: dochter Betjen Rouwenhorst x Jan Hietveld

1907-1920: wed. Betjen Rouwenhorst met kinderen

1920-1939: zoon Derk Hietveld x Johanna Lammerdina Straatman

Bijzonderheden omgeving boerderij

Jaartalankers 1876 aan de achtergevel

 

Bronnen

(1) Doopboek Vorden

(2) C.J. Kolman et al., 1998. De boerderijen op het landgoed Hackfort, bouwhistorische inventarisatie, i.o.v. Ver. Natuurmonumenten

(3) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1940-2004,. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 2647

(4) G. Dijkhuizen, Uitbreiding Kadastrale Atlas Vorden 1832

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

07-12-2018

Overige bijzonderheden

(a) Merkwaardig is dat Ant(h)onij Haverkamp zijn oudste kind Andries in 1756 laat dopen als Antonij Haverkamp, maar dat hij de volgende 6 jaar (1757-1763) de naam Ant(h)honij (Klein) Bramel voert als hij 7 van zijn 16 kinderen laat dopen

Foto's

Coll. Gerard W. Klunder, Vorden