F01 Joostink1
F01 Joostink2

Joostinkweg 1

t Joostink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

 't JOOSTINK

Huidig adres

Joostinkweg 1 (laatste wijkadres  97)

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1494 (1)

Oude benamingen

('t) Joessinck erf (1), Thyosink, Joosinck, Josink, Jostinck, Joissink, Tjoossink

Betekenis naam

verm. van voornaamJoso/Jaso, die men beschouwt als vleinamen van een oudere vorm  Eozo, afkomstig van een Germ. stam  eutha=kind, nakomeling; +
 - ink = zoon van, behorende tot(2)  

Andere vermeldingen 

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Joostinck, goed

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

sectie A nr. 657

Bouwjaar

herbouw in 1914, na brand in 1913

Verbouwing

 

Type boerderij

hallehuis gedekt door wolfsdak met half riet, half pannen

Monument 

gemeentelijk monument

Eigenaren

 Eefse, weduwe van Dryes Boynck, Jan 't Joessinck de oude en de jonge en hun onmondige zusters Marritgen en Andryesken, Ryckelt te Hellinger en Hele, zijn vrouw, Hendrik Koster en Jenneken, zijn vrouw en Joostgen, weduwe van Reynt 't Joessinck verkopen de boerderij in
1580 aan Het Nieuwe Gasthuis van Zutphen (3)

Bewoners

1580: Jan 't Joessinck de oude en de jonge (broers), hun zusters Marritgen en Andryesken en Joostgen, weduwe van Reynt 't Joessinck
1635: Lambert Joostinck (laat een kind dopen)
1638-1663: Jacob/Jacop op het Joosinck/Josinck/Jostinck (laat 3 kinderen dopen en in 1658, 1667 en 1685 trouwen 3 van zijn kinderen); lidmaat Vorden in 1663
1685: dochter Jenneken Jacobs Joostinck x Jan Gerrits Besselinck */Joostinck
1712-1736: dochter Esseltjen Jansen x 1. Daniel Hammerman* Joostinck, x 2. Daniel Enserink * Josinck
1755 Berend Arfman* op Joostink x Tunnisken Pelskamp
1778-1806: dochter Esseltjen Tjoossink x Anthony Reessink
1806-1835: dochter Derkjen Reessink x Goosen Zweverink, koopman
1835-1860: zoon Jan Zweverink x Hendrika Willemina ten Have
1860-1871: wed. Hendrika Willemina ten Have + kinderen
1871-1885: zoon Hendrikus Zweverink x 1. Jenneken Decanije, 2. Harmina Christina Zweverink
1885-1900: Berend Koerselman x Willemina Roeloffina Koerselman **
1900-1939: zoon Jan Willem Koerselman x Alberta Woestenenk

Bijzonderheden omgeving boerderij

bakhuisje

Bronnen

(1) Slicher van Bath, B.H. 1944/1976.  Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage aan een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland
(2) Hekket,B.J., 1975.  Oost-Nederlandse familienamen
(3) Stads-en streekarchief Zutphen, Oude en Nieuwe Gasthuis, toegang 407, inv.nr. 637

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt 

12-mei-14

Overige bijzonderheden

* Jan Gerrits Besselinck, Daniel Hammerman, zoon van Dries op het Ham,
 Daniel Enserink en Berend Arfman noemen zich na hun huwelijk allen Joostink
** Een zoon van dit echtpaar was meester Marinus Albertus Koerselman (1871-1893) over wie zijn vriend meester W.H. Heuvel een opstel schreef, zie Vordense Kronyck, 25e jrg. nr. 2, 2007

Foto's

a. coll. Gerard W. Klunder, Vorden; b-c. Mw. J. Winkel-Koerselman