Kapelweg 0

Groot Bleumink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

Groot Bleumink

Huidig adres

voorheen vermoedelijk aan de Kapelweg

Wijk

Mossel

Oudste vermelding

1564 (1)

Oude benamingen

Bloeminck (uitspraak [bleumink] )

Betekenis naam

Toenaam (naar het toponiem) bloem- ‘beste in zijn soort’, met afstamminsgsuffix –ink (gelijknamig erve in Geesteren ook wel Bluomink of Blominc) (2)

Andere vermeldingen

(Groot) Bloemin(c)k, Blominck, Bluijmink, Blumink, Bluemink, Bleumink

Verpondingskohier van Kreynck 1646

"Herman Bloeminck, an gesaey in den Dijck tientvrij 8 mlr."

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

09-08-1662: Maria Magdalena van Limborch, douairière van Nassau, als erfgename van haar vader Georgh Ernst graaf van Limborch en Bronkhorst, beleend met het huis den Wildenborch, waaronder de erven Groot Bloeminck en Cleyn Bloeminck

Kadaster 1832


Bouwjaar


Verbouwing


Type boerderij


Monument


Eigenaren

De Wildenborch

Bewoners

1564: Henrick Bloeminck
< 1634: Willem Bloeminck
1641: zoon Hermen Blominck x Reintien Jansen
1682: Berent Groot Bloeminck
1693: zoon Jan (op Groote) Bloeminck (1x Marritjen ter Meulen), 2x Hendersken Nijenhuis
1714: dochter Johanna Bloeminck of Bluemink x Jan Derk Blokhuis of (Groot) Bluemink
1758: idem, of alleen de weduwe, en/of zoon Arent (Aerd) Bloeminck? (rond 1758 > Ruurlo)
1779: Gerrit Vruggink x Willemina Bouwmeester
1779 of 1780: Peter Polman (†1780) x Engelina Kerkhof (†1780)

Bijzonderheden omgeving boerderij

. Tot 1641 is er alleen sprake van Bloemink, vanaf 1662 van Groot Bloemink en Klein Bloemink (nadat de naam "Klein Bleumink" opgang kreeg, en een onderscheid tussen beide Bleuminks noodzakelijk werd)
. Groot Bleumink is zeker nog bewoond geweest tot 1780, wanneer Peter Polman en zijn vrouw, een week na elkaar, op Groot Bloemink overlijden
. Over de ligging van Groot Bleumink is geen informatie overgeleverd; daar echter alle oude boerderijen aan (de oude loop van) de Kapelweg aan een buitenbocht liggen of lagen (de weg slingerde van woonstede naar woonstede), kan gedacht worden aan de heden vacante buitenbocht tegenover Boschzicht (Kapelweg 6)

Bronnen

(1) Gelders Archief 0441, 3: Henrick Bloeminck, genoemd in een extract uit het Kondschappenboek van Zutphen, getuigende dat de Wildenborchse bouwlieden alleen onder het gezag of rechtsbevoegdheid van de heer aldaar stonden en dat de heren van de Wildenborch van ouds het recht hadden om vrijgeleide te geven aan "doodslagers"
(2) Geintegreerde Taalbank online, Instituut voor Nederlandse Lexicologie

Bijzondere documenten


Opgesteld door

GR

Laatst bijgewerkt

31-10-2013

Overige bijzonderheden


Foto's