BOE Klein Bleumink 1914
BOE Klein Bleumink pachtboekje 1782-3
BOE Klein Bleumink pachtboekje 1792-4

Kapelweg 8

Klein Bleumink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

Klein Bleumink

Huidig adres

Kapelweg 8

Wijk

Mossel

Oudste vermelding

(1564) 1662 (1)

Oude benamingen

Bloeminck (uitspraak [blömink] )

Betekenis naam

Toenaam (naar het toponiem) bloem- ‘beste in zijn soort’, met afstamminsgsuffix –ink (gelijknamig erve in Geesteren ook wel Bluomink of Blominc) (2)

Andere vermeldingen

Gerrit Reijntsgoet (a), (Klein) Bloemin(c)k, Blumink, Bluemink of Bleumink

Verpondingskohier van Kreynck 1646


Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

09-08-1662: Maria Magdalena van Limborch, douairière van Nassau en erfgename van haar vader Georgh Ernst graaf van Limborch en Bronkhorst, wordt in 1662 met de Wildenborch beleend. In de daarbij behorende lijst van goederen wordt melding gemaakt van Groot Bloeminck en Cleyn Bloeminck.

Kadaster 1832

Sectie C, nr. 183

Bouwjaar

gebouwd voor of in 1662 (1)
vernieuwd: 1829
verbouwd: 1918

Verbouwing


Type boerderij

hallehuis

Monument


Eigenaren

1662: De Wildenborch
1908: Hendrik Gerrit Oltvoort

Bewoners

ca. 1674: Eng(el)bert op den Kleinen Bloeminck (3)
1699: zoon Herman (Kleijn) Blumink 1x Trijntjen Gotink, 2x Jenneken Sassen
1741: Jan (Willemszoon) Enserink op Klein Bloemink x Gerritjen Meulendijk
1768: zoon Jan Derk Enserink of Klein Bloemink x Catharina Hendriksen Olthof
1794: zoon Garrit Jan Klein Bloemink x2 Derksken Hoonte (weduwe van Garrit Jan Enserink)
1820: dochter Teuntjen Klein Bloemink 1x Albert Jan Klein Ikkink
1832: weduwe Teuntjen Klein Bloemink 2x Hendrik Nieuwenhuis
1848: zoon Garrit Jan Klein Ikkink x Teune Bentelman
1864: weduwe Teune Bentelman 2x Jan Willem Bogchelman
1880: zoon Hendrik Jan Klein Ikkink x Zweersina Maria Regelink
1887: weduwe Zweersina Maria Regelink 2x Elbert Willem Hagen
1896: weduwnaar Elbert Willem Hagen 2x Derkjen Eggink
1908: Hendrik Gerrit Oltvoort x Elisabeth Koldeweij
1917: zoon Hendrik Gerrit Oltvoort x Maria Everdina Harmsen

Bijzonderheden omgeving boerderij


Bronnen

(1) J.J.S. Sloet & J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het Kwartier van Zutphen, p. 432. Uitg.: Arnhem, Gelre Ver. tot Beoef. van Geld. Gesch., Oudheidk. en Recht
(2) Geintegreerde Taalbank online, Instituut voor Nederlandse Lexicologie
(3) Doopboek Lochem 03-05-1674: Engbert op den Kleinen Bloeminck in den Wildenberger-dijck sijn sone HERMAN
(4) Gelders Archief 0441 HUIS WILDENBORCH, nr. 3
(5) Gelders Archief 0366 Marken & maalschappen, 170. MARKE VAN VORDEN, nr. 157

Bijzondere documenten

Twee bladzijden uit het pachtboekje van Klein Bleumink, afgetekend in de jaren 1782-3 en 1792-4 door resp. D.H. Staring en zijn zoon A.C.W. Staring

Opgesteld door

GR

Laatst bijgewerkt

31-10-2013

Overige bijzonderheden

(a) 1564: Gerrit Reijnts, ca. 40 jaar oud, genoemd in een extract uit het Kondschappenboek van Zutphen, getuigende dat de Wildenborchse bouwlieden alleen onder het gezag of rechtsbevoegdheid van de heer aldaar stonden en dat de heren van de Wildenborch van ouds het recht hadden om vrijgeleide te geven aan "doodslagers" (4)
1681: "Garrit Reijntsgoet off teghenwoordigs Kleijn Bloeminck, geefft des jaers aan geltpaght 16 flrs" (4)
1780, 1786, 1834: G. Reintsgoed (5)

Foto's

Foto "Klein Bleumink 2013": Collectie Klunder