BOE De Biele achterzijde winter

Kruisdijk 1

De Biele
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

DE BIELE

Huidig adres

Kruisdijk 1 [laatste wijkadres C 14]

Wijk

Hackfort/Veldwijk

Oudste vermelding

1504 (1)

Oude benamingen

Lijkt het voormalige Kleine Veen te zijn dat in 1504 genoemd wordt (1)

Betekenis naam

Veldnaam: benaming voor een bijlvormig stuk grond (2)

Andere vermeldingen

Die Bile (3)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

De Byle, tot Hackfort

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie I nr. 478

Bouwjaar

De huidige boerderij is grotendeels 19e-eeuws (4)

Verbouwing

1890, 1953, 1983 (4)

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door rieten wolfsdak met aan de onderzijde een strook pannen

Monument

 

Eigenaren

1504: onderdeel leengoed Hackfort (1)

1581-1981: 12 generaties Van Westerholt tot Hackfort (1)
1981: Vereniging Natuurmonumenten

Bewoners

1658-1680: wedr. Jan op de Biele 2x Hendersken Hilverdinc, 3x Jenneken Hendrijksen
1680: wed. Jenneken Hendrijksen 2x Derck Teunissen
1728: Harmen Tonnissen Bielerman/ Tuenissen op de Bijl x Grietjen Groot Enserink
1759: zoon Jan Bijlerman x Hendrika Janssen Ketelerij
1794: zoon Hendrik Bielderman x Engele Addink
1816: zoon Jan Bielderman x Aaltjen Oldenkamp
1859: zoon Arend Bielderman x Christina Korenblik
1907-1939: Berend Wagenvoort x Harmina Geertruida ter Maaten

Bijzonderheden omgeving boerderij

Het oorspronkelijke erf kende een schuur aan de oostzijde; thans zijn alle bijgebouwen aan de zuidwestzijde gegroepeerd; de oudste schuur dateert uit 1912. Aan de achterzijde is oorspronkelijk een onderschoer aanwezig geweest (4)

Bronnen

(1) F. Keverling Buisman (red.), 1998. Hackfort, huis & landgoed
 (2) R. Kater et al.,1996. Boerderij- en veldnamen in Vorden
 (3) J. Renema, Een Vordense verpondingslijst 1663/64, in: OTGB jrg.17, nr.3, 2000, pp. 96-102
(4) C.J. Kolman et al., 1998. De boerderijen op het landgoed Hackfort, bouwhistorische inventarisatie, i.o.v. Vereniging Natuurmonumenten

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

19-12-2017

Overige bijzonderheden

Blijkens de jaartalankers werd in 1890 de achtergevel vernieuwd
De achtergevel bestaat grotendeels uit hergebruikte bakstenen, terwijl de strook onder de kap nieuw metselwerk uit 1890 is
De voorgevel werd in 1953 sterk gewijzigd
De ontwikkeling van de geslachtsnaam Bielderman is significant

Foto's

Coll.  Gerard W. Klunder, Vorden