Beschrijving

Huidige boerderijnaam

't HAM

Huidig adres

Kruisdijk 6 (laatste wijkadres C 46)

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1448 (1)

Oude benamingen

1494: Ten Hamme (2),  1737: Selsham (4)

 

Betekenis naam

Sel is een oud woord voor salix = waterwilg;  ham = aangeslibd land, grasland in een rivierbocht of aan water gelegen (3)

Andere vermeldingen

1628: Haenendael (5)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

't Ham

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie I nr. 218: landheerkamer (lanterskamer); 219: boerderij;

nrs. 221 en 222: vijver en tuin;

nrs. 223, 224 en 225 waren resp. gracht, tuin en tuinhuis (zie overlay)

Bouwjaar

Waarschijnlijk tweede helft 18e eeuw bouw landheerkamer

1832: bouw van de huidige boerderij (sluitsteen in de achtergevel)

Verbouwing

1870: bijbouw (7); 1954: voorhuis veranderd (8)

Type boerderij

Hallenhuis, voorhuis gedekt door pannen, achterhuis half riet, half pannen

Monument

 

Eigenaren

1448: Alexander Schimmelpenninck x Elsebe van der Oye (1a,b)

1489-1707: 6 generaties Schimmelpenninck van der Oye (1a,b)

1707: nicht Geertruid van der Hell, dochter van  Walraeven Schimmelpenninck van der Oye en Casin van der Hell tot de Wiltbaan (1a,b)

1719: tantezegger/neef Rutger van der Hell tot de Hoeve x Johanna Charlotta van Heiden (4)

1737: Jan Ter Maet/Johan ter Maten x Albert(h)a/Barta Jalink (4)

1779: Albartha Jalink, wed. Jan ter Maeten (6)

1788: kleindochter Johanna Albartha Ter Maeten (6)

1838-1902: Familie Storm van 's Gravesande, achtereenvolgens C.J.J./J.J.J./C.J. en J.A.M (7)

1902: Hartog Jacob Fortuin (7)

1920: Berend Jan Hendrik Seesink (7)

1928: Bernard Abbink x Berendina Lebbink (7)

1937: zoon Jan Willem Abbink (7)

Bewoners

1628: Gerrit op het Ham en Stijne (5)

< 1637: zoon Lambert in het Ham/int Haenendael (5)

1637: zoon Tonnis Lammertsen/Lamberts op het Ham x Griete Henricksen [laten 4 kinderen dopen]

1678: zoon Dries Teunnisen op Ham x Elsken Lammers

1711: zoon Tonnis Driessen x Janna Driessen

1742: dochter Maria Theunissen x Willem Garrit(sen) Hammelman/Hammerman

1748: wedr. Willem Gerretsen Hammerman 2x Maria Abbink

1750: wedr. Willem Gerretsen Hammerman 3x Janna Wiemelink

1756: wed. Janna Wiemelink 2x Jan Brinkman (ook Hammerman genaamd) op 't Ham

1763: wedr. Jan Brinkman 2x Berendjen Hissinks

1772: Berend Huernink/Hammerman x Jenneken Korenblik

1795: dochter Teuntjen Hammerman x Hendrik Tijkink

1821: Jan Garritsen x Aaltjen Klein Hesselink

1841: zoon Garrit Garritsen x Hendrika Heijenk

1885: zoon Berend Garritsen x Anna Margarieta Hietveld

1913: wed. Anna Margarieta Hietveld

1920: Gerrit Bogchelman x Hendrika Gotink

1921: zoon Derk Bogchelman x Berendina Rossel

 

In de Landheerkamer:

1814-1838:  Johanna Albartha Termaeten, wed. Jan Hendrik Bruinier + 2 dochters en kleinzoon

1861: Thomas Marinus de Roo x Elisabeth Margaretha de Bruyn

Bijzonderheden omgeving boerderij

Waarschijnlijk is de landheerkamer in de tweede helft 18e eeuw tegen de boerderij aangebouwd als buitenverblijf voor de eigenaar.

Gedurende de eerste helft 19e eeuw is er sprake van dubbele bewoning, vanaf 1829 met 2 huisnummers. Van 1848-1861 werd het huis/de landheerkamer aan een reeks derden verhuurd, als laatste aan de organist van de NH kerk Thomas Marinus de Roo.

Vanaf 1867 verdwijnt de dubbele nummering: de landheerkamer zal toen zijn afgebroken.

Sluitsteen met jaartal 1832 in de achtergevel

Bronnen

(1a) David van Hoogstraten e.a., 1732. Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch en oordeelkundig woordenboek dl. 9, p. 9

(1b) A.P. van Schilfgaarde, 1961. De graven van Limburg Stirum in Gelderland, leenregister Wisch en leenregister Bronckhorst

(2) B.H. Slicher van Bath, 1944/77. Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

(3) B.J. Hekket, 1975. Oost Nederlandse familienamen

(4) RAZ, ORA Scholtambt Zutphen. Protokol van opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 237 [transcriptie Ben Wullink]

(5 )Ibidem inv.nr. 227 [transcriptie Ben Wullink]

(6) Leenregister Wisch, zie bron (1b)

(7) GA, Digilegger (Kadaster)

(8) ECAL, Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1949-2004. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 4082

(9) H.J. Versfelt, 2003. De Hottinger Atlas voor Noord en Oost Nederland

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT, met dank aan AV

Laatst bijgewerkt

15-11-2017

Overige bijzonderheden

Op de Hottinger-kaart van 1787 wordt foutief de naam “Het Hoen” gebruikt (lijkt een schrijffout). Deze kaart toont een tuinaanleg op het eiland binnen de gracht, alsmede een allee naar de Kruisdijk (9)

Foto's

Nrs. 1 t/m 5: Gerard W. Klunder, Vorden; nr. 6: Mw. M. Bosman-Bogchelman;

nrs. 7 t/m 9 en luchtfoto: fam. Hartman