BOE 3 Klein Venhorstink 2015 voorzijde oude boerderij
BOE 2 Klein Venhorstink 2015 achterzijde oude boerderij
BOE 4 Klein Venhorstink gevelsteen
BOE 5 Klein Venhorstink ca. 1926
BOE 6 Klein Venhorstink

Lankampweg 2/4

Klein Venhorstink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

KLEIN VENHORSTINK

Huidig adres

Lankampweg 2/4 (laatste wijkadres B42)

Wijk

Delden

Oudste vermelding

1414 (1)

Oude benamingen

1414: Venhoirstink, 1429-1585:  Luttiken Venhorstinck (1, 2), 1618: Klein Ve(e)nhorstink

Betekenis naam

met laag hout- of struikgewas begroeide verhoging in het veen (3)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Kleyn Veenhorstinck

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen    (1, 4)

1414-1759

Kadaster 1832

G480 (5)

Bouwjaar

1736 (6) en 1926 (nieuwe woning)

Verbouwing

1910, 1926 (nieuwe bedrijfswoning; oude boerderij verbouwd tot stal), 1949

Type boerderij

hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1414, 1429: Ber(e)nt Ma(e)lrinck [Venhoirstinck, Luttken Venhoerstinck] (1)

1453: Henryck Venhorstynck (1)

1454: dezelfde? Henryk Lyeferdynck x Alyt (1)

1484: oudste dochter Mechtelt Liefferinck x Geerdt Eggynck (1)

1485: zuster Aleydt Veenhorstinck (jongste dochter van Henrick V.) x Nn (a) (1)

1506: (stiefklein?)dochter Gertken “Pluckrosen dochter” (1, a)

1509: echtgenoot? Scander Meckynck (1)

1513: dezelfde Sander Meckynck kystemaker x Geerke verkopen hun ⅔ deel aan Andries Alercamp x Alijt (7, b, c)

1514: Mechtelt Liefferinx verkoopt haar ⅓ deel aan Andries Alerkamp x Alijt (7, d)

1564: Tonnis ten Allerkampe 1x Nn, 2x Aelken ten Bourlo (4)

1618:  zoon Johan Kleyn Veenhorstinck (2) x Rijxcke Derx Hassincks [Kleyn Veenhorstinck] (7)

1709:  Cleyn Venhorstinck:  kleinzoon Jan Allercamp (4)

1759: zoon Jan Klein Venhorstink (4) x Frederica Daniels

1792: zoon Willem Klein Venhorstink x Dersken Hissink

1811: Hendrik Arnold Welmers x Geertruid Anna Helena van Dam (8)

< 1827: Philip Carel van Hamel x Henriette Johanna Ardesch (8)

1859: Antony Zweverink x Gerretjen Regelink (5)

1876: neefje Garrit Jan Regelink x Gardina Aalderink (5)

1917: dochter Hendrika Regelink x Albertus Christiaan Gotink (6)

Bewoners

 

 

1630: J(oh)an Tonnijsse Allerkamp op Klein Veenhorstinck x Rijxcke Derx Hassincks (7)

1682: zoon Jan Alderkamp op het Kleine Venhorstink 1x Willmken Venhorstinck 2x Jenneken ter Brinke

1697: wed. Jenneken ten Brincke 2x Willem Luicking op ’t Kleine Veenhorstinck (7)

1712: zoon Jan (Janszoon) Alderkamp x Derckxken Enserinckx

1750: zoon Jan Klein Venhorstink x Frederika Daniels

1794: zoon Willem Klein Venhorstink x Dersken Hissink (9)

1833: zoon Berend Klein Venhorstink x Gerretjen Regelink

1836: weduwe Gerretjen Regelink x Antony Zweverink

1876: neefje Garrit Jan Regelink x Gardina Aalderink

1917: dochter Hendrika Regelink x Albertus Christiaan Gotink

Bijzonderheden omgeving boerderij

In de 15e eeuw bestonden de erven Groot en Klein Venhorstink reeds naast elkaar, de eerste als eigendom van een externe eigenaar, de tweede in handen van de bewoners zelf. Beide erven werden vaak alleen aangeduid met “Venhorstink”, hoewel de eerste vermelding van Klein (Luttken) Venhorstink reeds van 1429 dateert, en  Groot Venhorstink van 1663

Bronnen

1) G.J. Kuypers, 1988.Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw, bekeken aan de hand van de bezittingen van de heren van Vorden en Hackfort, ongepubliceerde doctoraalscriptie (zie ook GA: Archief Huis Hackfort. Leenregisters van de Heerlijkheid Vorden, 1407-1423, 1429-1483, 1484-1505. Toeg.nr. 0520, inv.nrs 464-466)

2) RAZ: Archief van het Oude en Nieuwe Gasthuis te Zutphen (1380-1841). De Rekening over het Jaar 1585/1586. Toeg.nr. 0407, inv.nr. 171

3) M. Schönfeld, 1980. Veldnamen in Nederland, p. 33

4) R. Poesse (transcr.), 2008. Leenregister van het huis Vorden 1567-1687 en 1690-1787. (zie GA: Archief Huis Verwolde. Toeg.nr. 0556, inv.nrs 1248 en 1249

5) Digilegger (Kadaster)

6) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs 159 en 837

7) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg. nr. 0338, inv. nr. 215, 227, 229, 230, 235, 252 (transcriptie Ben Wullink)

8) G. Dijkhuizen, 2012. Uitbreiding Kadastrale Atlas 1832 Vorden

9) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nr. 3

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

GR

Laatst bijgewerkt

09-11-2015

Overige bijzonderheden

a) Aleydt lijkt hierbij, naar Zutphens recht, ⅔ deel van het goed te hebben verkregen,  en haar zuster Mechtilt ⅓ deel. Aleydts hulder bij deze belening was “Berndt, Wolters soen anders genamt Pluckroese”, vermoedelijk haar man’s bastaardzoon (1)

b) S(c)ander Meckynck was getrouwd met Geerke of Gertke Pluckrosen

c) daar Gertke Pluckrosen voor ⅔ eigenaar was mag aangenomen worden dat zij het goed geërfd heeft van haar ouders

d) hiermee werd Andries Alerkamp volledig eigenaar

Foto's

1-4: collectie Klunder

5: pastel van Klein Venhorstink door Garrit Jan Gotink, ca. 1926

6: idem, door Marijke Gotink, eind jaren ‘60