BOE 2 Klein Jimmink zuidwest 2016
BOE 3 Klein Jimmink zuid 2016
BOE 4 Klein Jimmink zuidoost 2016
BOE 5 Klein Jimmink oost 2016
BOE 6 Klein Jimmink sluitsteen achter 1990
BOE 7 Klein Jimmink sluitsteen voor 1933
BOE 8 Klein Jimmink schuur
BOE 9 Klein Jimmink luchtfoto
BOE 10 Klein Jimmink noord
BOE 11 Klein Jimmink west
BOE 12 Klein Jimmink zuid
BOE 13 Klein Jimmink oost
BOE 14 Klein Jimmink noord oud
BOE 15 Klein Jimmink west oud
BOE 16 Klein Jimmink zuid oud
BOE 17 Klein Jimmink oost oud
BOE 18 Klein Jimmink voorgevel 1933
BOE 19 Klein Jimmink voorgevel 1855

Lindeseweg 10

Klein Jimmink
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

KLEIN JIMMINK

Huidig adres

Lindeseweg 10

Wijk

Linde (laatste wijkadres E7)

Oudste vermelding

1634: Henderick op Cleijne Jimminck en Geesken sijn huijsfrouw (lidmaten)

Oude benamingen

afgeleid van een Germaanse voornaam Gimmo (1)

of van Jacob (vgl James > Jim) (2)

achtervoegsel –ink: met betrekking tot, behorende bij of aan het genoemde (3)

Betekenis naam

 

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Kleyn Gimminck: Ruiter

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie F nr. 1241

Bouwjaar

08-11-1855 afgebrand (4) en nieuwbouw (5)

Verbouwing

1926 (achterhuis), 1933 (voorhuis), 1990 (5, 6)

Type boerderij

oorspronkelijk hallenhuis, sinds 1933 met dwarsgeplaatst voorhuis

Monument

 

Eigenaren

1578: Gerrit Kreyinck x2 Gertrud van der Hel (7, 8) (a)

1602: dochter Gertrud Kreyincks (½) (7) (b)

1611: dezelfde Gertrud Kreyincks x Steven van Hertevelt (½) en halfzuster Wilhelma Ruter (½) (7)

1635: Gertrud’s zoon Arnt van Hertevelt (½) en Wilhelmina’s broer Johan Ruyter 1x Gesina Gansneb gen. Tengnagel, 2x Magdalena Struyff (½) (7)

1637: Arnt’s broer Gerhart van Hartevelt tot Stockhorst (½) (7)

1642: Johans zoon Johan Ruyter (½) en (halfneef) dezelfde Gerhart van Hartevelt x Petra van Marhulsis ( ½) (7, 8)

1650: dezelfde Johan de Ruter (het gehele erve) (7, 8) (c)

1662: dezelfde Johan (de) Ru(i)ter tot Mengerinck of Vieracker x Susanna van Rhemen verkopen aan Hendersken Craneborch, wde van Gerhardt Jeremias van der Castelen (7, 8)

1699: kleindochter Anna Verwith (d) x Wesselus Engelinck verkopen de ene helft aan Eva ter Moelen x Herman Onsteinck alias Harmen Onstenk en de andere helft aan Jan Jimminck x Jenneken Henrickse (8)

1702: Jan Janssen Maelderinck x Berentien Loefs (de andere helft) (8)

1711: Henrick Jan Lulofs x Anna Geertruidt Stakebrant (de andere helft) (8)

1720: Hendrick Jan Lulofs x Anna Geertruidt Stakebrant (de ene helft) (8)

1743: dochter Wijnanda Mechtild Lulofs x neef Jan Lulofs (beide helften) (9)

1786: wed. Wijnanda Mechtild Lulofs (10)

1791: Teunis Klein Jimmink x Henders Gieskamp of Kiskamp (8, 11)

1818: neefje Gerrit Jimmink (11) x Henders Garritsen

1848: dochter Harmina Immink x Jan Willem Schepers (5)

en broer Jan Willem Immink

1856: Hendrik Jan Lichtenberg x Aaltjen van den Bos (5)

1861: Frans Willem Struben x Lambarta Mechtelina Gallée (5)

1889: dochters Hendrica Catharina, Petronella Lamberta en Anna Maria Struben (5)

1899: Hendrik Jan Nijhof (5, 12)

1932: Hendrik Jan Grotenhuis (5)

1938: dochter Hendrika Johanna Grotenhuis x Harmen Groot Roessink (5)

Bewoners

1634: Henderick op Cleijne Jimminck x Geesken

1650: zoon Henrick op Klene Jimminck x1 Reinken Jansen

1654: wed. Reijntien Jansen 2x Harmen ten Velde

1657: wed. Reijntien Jansen 3x Engelbert Tonnissen Grouwel

1706: Jan op Kleijn Immink

1720: Jan de Wever (8)

1742: dochter Berentjen Jansen (e) x Wander Daniels Klein Hammink

1745: wedr. Wander Daniels Jimmink x Willemina Teunissen (f)

1791: Teunis Jimmink (g) x Henders Kiskamp

en neefje Garrit Jimmink

1814: Garrit Jimmink x Henders Garritsen

1844: wed. Henders Garritsen (h)

1850: Garrit Jan Hendriksen x Anna Kappers

en (Anna Kappers-)dochter Aaltjen Heersink  x Lourens Oldenhave

1850: Harmen Norde x Johanna Catharina Bouwmeester

1861: Willem Klein Haneveld x Henders Pasman 

1863: Willem Klein Haneveld x Henders Pasman

en zoon Jan Klein Haneveld x Grietjen Memelink

1892: Jan Klein Haneveld x Grietjen Memelink

en dochter Hendrika Gardina x Gerrit Jan Meerbeek

en zoon Hendrikus Klein Haneveld x Johanna Meerbeek

1901: Hendrik Jan Nijhof x Hendrika Johanna Bruggeman

1914: Hendrik Jan Nijhof x Hendrika Johanna Bruggeman

en neef Hendrik Jan Grotenhuys x Gerritje Reugebrink

1937: Hendrik Jan Grotenhuys

en dochter Hendrika Johanna Grotenhuys x Harmen Groot Roessink

 

Klein Jimmink-Kamer:

1806: Bernadus Ligtenberg x Jacoba Pelgrim

1814: Teunis Jimmink x Henders Kiskamp

1821: Henders Kiefskamp

1824: Hendrik Wissels x Jenneken Onsteink

en moeder Hendrika Wissels-Meulenkamp

1829: Garrit Klein Selle x Engelina Lebbink

1832: Garrit Mennink x Peternelle Huevink

1834: Jan Hekkelman

en kinderen Garrit Jan, Derk en Garritjen Hekkelman

1837: Jannis Sloot x Johanna Takkenkamp

en zoon Martinus Gerhardus Sloot

1839: Antony Wenneker x Aaltjen Jansen

1845: Johannes Theodorus van Geffen x Johanna Mekkeveld

1855: Hendrik Jan Lichtenberg x Aaltje van den Bos

1861: Willem Klein Haneveld x Hendrika Pasman

1861: Harmen Norde x Johanna Catharina Bouwmeester

1878-1900: zoon Jan Norde en zusters Gerritje en Hendrika Norde

1910: Jan Bruggeman x Hendrika Johanna Alberdina Swaters

1916-1928: Jan Bruggeman x Hendrika Johanna Alberdina Swaters

en dochter Hendrika Johanna Alberdina Bruggeman x Herman Kettelerij

Bijzonderheden omgeving boerderij

- 1663, 1674: (J)imminck en Klein (J)imminck beide genoemd in hetzelfde document (13, 14)

- gevelsteen voorhuis:  HG  GR  RG  1933  Hendrik Jan Grotenhuys x Gerritje Reugebrink en Riek Grotenhuys

- gevelsteen achterhuis: DN  GGR  1990  Derk Nijenhuis x Gerrie Groot Roessink

Bronnen    

1) B.J. Hekket, 1982. Oost Nederlandse Familienamen

2) Meertens Instituut. Nederlandse Familienamenbank. www.meertens.knaw.nl

3) 1) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

4) ECAL: Gemeentebestuur Vorden, gemeenteverslagen 1851-1935. Toeg.nr. 1243, inv.nr. 875

5) GA: Digilegger (Kadaster)

6) ECAL: Gemeentebestuur Vorden, bouwvergunningen 1880-1939 en 1940-2004. Toeg.nr. 1523, inv.nrs. 733 en 734, en toeg.nr. 1529, inv.nr. 4338

7) 2) J.J.S. Sloet & J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het Kwartier van Zutphen. Uitg. Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.

8) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811), Kerspel Vorden. Toeg. nr. 0338, inv.nrs. 221, 231, 233, 234, 235, 252, 253 (transcr. Ben Wullink)

9) GA: Archief Huis Vorden. Toegang nr. 0438, inv.nr. 46

10) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nr. 13

11) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 253, 827, 843

12) Graafschapsbode jrg 20, Mei-Juni 1899 (nrs. 69, 70, 74, 75)

13) GA: Archief Huis Verwolde. Toeg.nr. 0556, inv.nr. 1264 (transcr. Ben Wullink)

14) Jarich Renema, 2000. Een Vordense verpondingslijst. In: Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek , jrg. 17 nr. 3

15) Pieter Dekker, 2005. Het geheim van Hackfort. Verborgen liefdedsaffaire binnen een Vordense adellijke familie

16) Bert Koene, 2014. Adel in opspraak. De Westerholts van Hackfort in de achttiende eeuw

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

GR

Laatst bijgewerkt

25-05-2016

Overige bijzonderheden

a) Gertrud vd Hel 1x Henrick Ruyter, 2x Gerrit Kreyinck

b) het begin van Klein Jimmink (zie Groot Jimmink)

c) 1653: van de leenplicht gevrijd (6)

d) dochter van Maria van der Castelen 1x Reinier Verwith, en halfzuster van Jeremias van Essen (eig. van Groot Jimmink)

e) dochter van (Jan?) Klijn Jimmink

f) ouders van Jan Jimmink, die tussen 1778 en 1784 drie kinderen zou verwekken bij de douairière van Hackfort (14, 15)

g) geboren op Groot Jimmink

h) in 1838 enige maanden inwoning van Derk Hekkelman, die van 1834-1837 in de Kamer had gewoond

Foto's

1-8: collectie Klunder

18, 19: bouwtekeningen (6)