BOE Mispelkamp (2) orgineel
BOE Mispelkamp erf
BOE Kippenhok Mispelkamp-bew
F03 Boerderij De Mispelkamp
BOE Boerderij Mispelkamp z.d
BOE Mispelkamp van AM Jorissen 1
BOE Mispelkamp van AM Jorissen 2
BOE W Tijssen 1 Mispelkamp tekening boerderij
BOE W Tijssen 2 Mispelkamp pomp
BOE W Tijssen 3 Mispelkamp slijpsteen

Mispelkampdijk 0

Mispelkamp
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

MISPELKAMP (a)

Huidig adres

Voorheen Mispelkampdijk (laatste wijkadres C 218) (b); heden het Jebbink ter hoogte van no. 49, hoek het Kerspel; coördinaten  N 52 06.614  O 006 18.278

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1625 (1)

Oude benamingen

Mispelcamp, Mijspelkamp, Mijsselkamp, Mispelenkamp

Betekenis naam

Veldnaam: er stonden meerdere mispelbomen in de omgeving van de boerderij

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie K no. 65

Bouwjaar

 

Verbouwing

1893 (2), 1927 (2) voor- en achtergevel vernieuwd, de zijmuren waren ouder

Type boerderij

Hallenhuis, gedekt door rieten wolfsdak met een strook pannen aan de onderzijde

Monument

 

Eigenaren

< 1626 Jan van Brummen en zijn vrouw Wijsde (3)

1626: Lambert in den Ham en Beerte (3)

1780: Driesken Teunissen Hammerman, wed. van Hendrik Mispelkamp (4)

1832: Willemina Heijink, wed. van Hendrik Ruiterkamp (4)

1866-1907: zoon Christiaan Ruiterkamp x Derkjen Klein Kranenbarg

1907-1925: wed. Derkjen Klein Kranenbarg

1925-1939: zoon Willem Hendrik Ruijterkamp

Bewoners

1636-ca. 1674: Teunis Henricksen op den Mispelkamp x Jenneken Jansen uijt Warensfelt [laten 3 kinderen dopen]

1674-1688: wed. Jenken Tonis Mispelkamp 2x  Gerhard Hilverink, wednr. van Elsken Roelverinck

1688: wednr. Gerrit Mispelkamp alias Gerhard Hilverink 2x Willemken Gerritsz, wed. van Sander Smijt

1701-1704: Wander op het Mispelkamp [laat 2 kinderen dopen]

1708-1720: Harmen Teunissen op den Mispelkamp x Jenneken Janssen, d.v. Jan op de Poel

1720-1732: wed. Jenneken Janssen 2x Willem Jansen, z.v. Jan Klein Hekkelder

1732-1744: zoon Tuenis Harmsen/Mispelkamp x Maria Danielsen, d.v. Daniel op 't Josink

1744-1762: broer Hendrik Mispelkamp x Driesken Teunissen Hammerman

1767-1786: wed. Driesken Teunissen 2x Berend IJmenkamp

1786-1811: zoon Marten Mispelkamps  x Janna Schutterij

1811-1816: wed. Janna Schutterij

1816-1827: dochter Christina Mispelkamp x Willem Hendrik Ruijterkamp

1827-1838: wednr. Willem Hendrik Ruijterkamp 2x Willemina Heijink

1838-1866: wed. Willemina Heijink

1866-1907: zoon Christiaan Ruijterkamp x Derkjen Klein Kranenbarg

1907-1924: wed. Derkjen Klein Kranenbarg

1924-1939: Willem Maalderink (5) x Derkje Hesselink

Bijzonderheden omgeving boerderij

(a) de boerderij is in 1969 afgebroken om plaats te maken voor gemeentelijke woningbouw

(b) de boerderij stond destijds aan de Mispelkampdijk met de achterkant schuin naar de weg

pomp voor het huis, slijpsteen, eenroedige en vierroedige hooibergen achter het huis

Bronnen

(1) RAZ, arch.nr. 0338, inv.nr. 227

(2) Digilegger (Kadaster)

(3) RAZ, arch.nr. 0338, inv.nr. 227

(4) G. Dijkhuizen,Uitbreiding Kadastrale Atlas 1832 Vorden

Bijzondere documenten

(5) pachtcontracten uit 1924 en 1930 in bezit van Mw. W. Rietman-Maalderink

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

15-02-15

Overige bijzonderheden

De schilderijen bij de afbeeldingen zijn van A.M. Jörissen, de tekeningen van W. Tijssen

Foto's

Coll. Mw. W. Rietman-Maalderink