BOE Boersbroek7
BOE Boersbroek11
BOE BOERSBROEK luchtfoto

Okhorstweg 1

Boersbroek
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

BOERSBROEK

Huidig adres

Okhorstweg 1 (laatste wijkadres B 84)

Wijk

Delden

Oudste vermelding

1688 (1)

Oude benamingen

Borsbroeck, Borsbrockhove

Betekenis naam

Toponiem: de naam duidt op een boerderij gelegen in een broek=laaggelegen land, i.c. Deldense Broek

Andere vermeldingen

't Spookhuus (3)(a)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Boerlsbroeck

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie I nr. 420

Bouwjaar

Tussen 1825 en 1850 (2)

Verbouwing

1937: het merendeel van de deuren en vensters in de zijgevels aangebracht + het glas-in-lood in de bovenlichten van de vensters in de voorgevel; in de achtergevel werden de zijdeuren van de stal aangebracht c.q. vernieuwd (2)

jaren '80: kleinschalige verbouwing (2)

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door pannen wolfsdak

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

1691: erfgenamen van Willem Noortwijck en Odilia Woelties bezitten ¾ van 2/8 deel (=18,3%) (4)

Vanaf ca. 1787-1981: 5 generaties Van Westerholt tot Hackfort

1981: Vereniging Natuurmonumenten

Bewoners

1712: waarschijnlijk Harmen Borsbrockhove x Hendersken Lucasen/Lucksen

1715-1754: zoon Jan Boersbroek x Engeltjen Egelink

1754-1758: dochter Aeltjen Boersbroek x Hendrik Lamberts Oldenkamp

1758-1774: wednr. Hendrik Lammertzen op Boersbroek x Jenneken Garrits

1774-1777: wed. Jenneken Garrits

1777-1793: wed. Jenneken Garrits 2x Stoffel Helman

ca. 1799-1818: Berend Dijkers x Geertruij Garritsen

1808-1835 dochter Fenneken Dijkers x Berend van Hagen

1836-1871: zoon Hendrik van Hagen x Janna Abbink

1864-1874: dochter Fenneken van Hagen x Lammert Visschers

1875-1880: Albert Groot Hulze x Alberdina Gerharda Groot Enzerink

1880-1886: Lammert Heijink x Johanna Wissels

1886-1916: wed. Johanna Wissels 2x Adrianus Johan Klein Wesselink

1916-1936: dochter Johanna Hendrika Klein Wesselink (a)x Gerrit Jan Hilbert

1937-1939: Gerrit Jan Pardijs x Alberdina Frederika Bruil

Bijzonderheden omgeving boerderij

Veestal aan de zuidzijde uit 1937 (2)

Vlechtingen in de achtergevel

Bronnen

(1) trouwboek Vorden: 6.11.1688 Jeurjen Jeriusen trouwt met Mehtelt Borsbroeckx

(2) C.J. Kolman et al., 1998.De boerderijen op het landgoed Hackfort, bouwhistorische inventarisatie i.o.v. Vereniging Natuurmonumenten

(3) R. Kater et al., 1996. Boerderij- en veldnamen in Vorden

(4) RAZ, Regesten particuliere charters Zutphen 1297-1809, arch.nr. 191 (transcriptie Ben Wullink)

Bijzondere documenten

Pachtboekje 1944-1981, in bezit van fam. Pardijs

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

06-06-15

Overige bijzonderheden

(a) Johanna Hendrika Klein Wesselink en haar dochter lieten het spoken in huis om een verhuizing door te drijven (pers.com. D. Pardijs)

Foto's

Coll. Gerard W. Klunder; luchtfoto uit 1976