Pastorieweg 0

De Poel
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

DE POEL (afgebroken) (a)

Huidig adres

Nabij Pastorieweg; voorheen ten zuiden van de Hackfortse Beek, in de buurt van de pastorie

Wijk

Dorp Vorden

Oudste vermelding

1640: Poel (1)

Oude benamingen

1663-64: Den Poel (2); 1699: katerstede Den Poel of Kleine Weeme (3)

Betekenis naam

Mogelijk een veldnaam

Andere vermeldingen

Loef (4): mogelijk een verschrijving

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Den Pool, een hofstede

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

H 59: hooiland en K 336: weiland, aan weerszijden van de Hackfortse Beek

Bouwjaar

 

Verbouwing

 

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren

< 1699: Jan Jimmink x Jenneken Henricksen (3)

1699: B.W.G. van Westerholt (5)

1718: tante Engele Elisabeth van Vitinghof (5)

1718:-ca.1812: 4 generaties Van Westerholt tot Hackfort  (6)

Bewoners

1640: Poel Willem int dorp  (1)

1658-1675: Hendrick op den Poel x Swertken Hendrixen [in 1658 trouwt een zoon; Swertken hertrouwt in 1679]

1675: Geerlich op Poel

1679-1686: Wanner/Wander op den Poel [laat 4 kinderen dopen]

1695: Jan Jimmink(?) op den Poel

1720-1743: zoon Beerent Jansen op de Poel 1x Aeltjen Wanders Heijinck, 2x Willemina Waggelink

1763: Willem Karssenbarg op den Poel x Aaltjen Prijser

1770-ca. 1806: Jan Aalbert Hilverdink op den Poel x Janna Westenberg

Bijzonderheden omgeving boerderij

(a) De Poel moet vóór 1806 al afgebroken zijn: in de bewonerslijst van Vorden 1806 komt de boerderij niet meer voor en de laatste bewoner J.A. Hilverdink woont dan op Schuttenhuis nr. 196 in het Galgengoor samen met zoon Jan Berend en schoondochter Jenneken Meulenbrugge. In de Kadastrale Atlas Vorden 1832 wordt ook geen huis meer vermeld; in het Borderel van Estimatie Hackfort van 1851-52 wordt alleen gesproken over Poelweilanden ten noorden en zuiden van de Hackfortse beek (zie kadasternrs.). Vermoedelijk heeft de boerderij op K 336 gelegen.

Bronnen

(1) Doopboek Vorden 1634-1643 [niet vermeld is wie Willem liet dopen]

(2) GA, arch.nr. 0438 Huize Vorden, inv.nr. 44 [transcriptie Ben Wullink]

(3) RAZ, ORA Scholtambt Zutphen, toeg.nr. 338 Protol van opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten periode 1696-1738, inv.nr. 252 [transcriptie Ben Wullink]

(4) J. v.d. Broek, Kaartsysteem Boerderijen in Vorden

(5) GA, Huis Hackfort 0520, inv.nr. 526 [transcriptie AV]

(6)  GA, Digilegger (Kadaster)

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

18-02-16

Overige bijzonderheden

 

Foto's